Polityka Prywatności i Cookies

Ogólne informacje

W PayPo (PayPo Sp. z o.o.) wiemy, jak ważna jest ochrona Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane z największą starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności i cookies wyjaśnia w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe na naszej stronie internetowej oraz jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez PayPo. Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki – chcemy, aby Twój wybór korzystania z serwisu PayPo był w pełni świadomy.

W przypadku, gdy skorzystasz z naszych usług lub podejmiesz działania dążące do skorzystania z nich, dodatkowo będą miały zastosowanie klauzule informacyjne przygotowane przez nas dla poszczególnych usług.. Pełna lista klauzul informacyjnych dostępna jest pod linkiem: https://sandbox.paypo.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej Administrator) jest: PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672).

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

 1. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować możesz to zrobić pod wskazanym adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez email: bok@paypo.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

W celu zapewnienia możliwości kontaktu przez serwis udostępniono formularz kontaktowy dla przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z PayPo.

Za pośrednictwem serwisu możesz poprosić o warunki nawiązania współpracy z PayPo. W celu skorzystania z funkcji formularza kontaktowego należy podać co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie danych zawartych w formularzach kontaktowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wysłania zapytania do PayPo.

Dodatkowo PayPo w trakcie Twojej wizyty w naszym serwisie zbiera takie dane jak:

 • dane demograficzne (wiek, płeć),
 • dane geograficzne (język, lokalizacja),
 • adres IP urządzenia,
 • typ przeglądarki,
 • typ systemu operacyjnego,
 • dostawca sieci,
 • rodzaj urządzenia, z którego nawiązywane jest połączenie,
 • czas połączenia z serwisem,
 • inne, związane z Twoim zachowaniem na stronie.

Ponadto w ramach naszych usług możemy zbierać dodatkowe dane osobowe w zależności od tego czego dotyczy poszczególna usługa. Więcej na ten temat znajdziesz w regulaminie poszczególnej usługi.

Na jakiej podstawie i w jakich celach oraz jak długo PayPo może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Szczegółowy sposób, zakres i cele przetwarzania danych zostały opisane w Tabeli nr 1.

Tabela 1. Cele przetwarzania danych osobowych
Lp Cel przetwarzania danych Opis celu Podstawa prawna Okres przetwarzania danych
1. Obsługa Twojego zapytania. Kontaktujemy się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie/ prośbę. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit.f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie nie ma związku z umową. Do momentu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie/prośbę, a następnie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Obsługa Twojego zapytania w związku ze świadczoną przez nas usługą, której jesteś stroną. Kontaktujemy się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie/ prośbę. Umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną. Do momentu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie/prośbę, a w przypadku zawarcia umowy przez okres jej trwania lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Cele analityczne i sprawozdawcze. Aby móc rozwijać nasze usługi analizujemy przekrojowe dane użytkowników za pomocą ankiet lub danych pochodzących m.in. z plików cookies. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych we wskazanym obok celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące.
4. Prowadzenie działań marketingowych. W celu promowania naszych usług wyświetlamy użytkownikom reklamy (w tym profilowane). Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do momentu zmiany Twoich preferencji wobec takiego przetwarzania.
5. Prowadzenie działań technicznych mających na celu prawidłowe funkcjonowanie strony. W celu zapamiętania ustawień technicznych dla użytkowników, a także rozwiązywania problemu. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe okresy przechowywania danych dostępne są w centrum zarządzania cookies.

Komu możemy powierzyć Twoje dane osobowe?

Przez podmiot przetwarzający należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora. W przypadku powierzenia danych podmiot przetwarzający otrzymuje dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem.

PayPo korzysta z usług zewnętrznych dostawców, takich jak:

 1. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;
 2. podmioty świadczące usługi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników;
 3. podmioty świadczące usługi call-center;
 4. podmioty świadczące usługi w zakresie wspomagania PayPo w realizacji działań marketingowych*;
 5. podmioty świadczące usługi w zakresie wspomagania PayPo w realizacji działań analitycznych*;

*W tych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy PayPo a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Czy Twoje dane osobowe są bezpieczne?

Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika, a serwerem PayPo jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), czyli odpowiedniego kodowania przekazywanych danych. Nasz system posiada odpowiednie zabezpieczenia przed atakami hakerskimi i próbą przejęcia posiadanych danych.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych;
 • Prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie j est technicznie możliwe;
 • Prawo wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO); jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO);
 • Prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (ado@paypo.pl), bądź poprzez infolinię (+48 22 333 74 60). PayPo w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Czy dokonujemy profilowania?

W ramach serwisu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania (przez odpowiednie ustawienia w zakresie plików cookies). Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach serwisów internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Czy wykorzystujemy pliki Cookies?

PayPo wykorzystuje pliki Cookies w celu dopasowywania przekazywanych treści na stronie internetowej do Twoich preferencji. Pliki cookies pomagają nam analizować i ulepszać nasz serwis, jak również w celach bezpieczeństwa, a także badania wydajności naszego serwisu.

Pliki cookies – to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika i przesyłane przez stronę internetową. Zawierające informacje niezbędne do tego by strona internetowa została wyświetlona prawidłowo i dostosowywała prezentowane treści do preferencji użytkownika.

W jakim celu PayPo używa plików cookies?

W serwisie PayPo wykorzystujemy pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego działania naszej strony. Nasz serwis wspierany jest również przez pliki cookies, które pozwalają na dostosowanie Twoich preferencji, analizy i wsparcia działań marketingowych. Możesz samodzielnie zdecydować, które pliki cookies będą zapisywane w Twojej przeglądarce.

Niezbędne pliki cookies wykorzystujemy, aby:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie serwisu,
 • poprawnie skonfigurować wybrane funkcje serwisu,
 • zapewnić bezpieczeństwo korzystania z serwisu.

Preferencyjne pliki cookies pomagają nam m.in.

 • uwierzytelniać użytkowników i utrzymać sesję transakcyjną w serwisie,
 • rozpoznać urządzenie użytkownika,
 • rozpoznać, czy na danej przeglądarce wyświetliliśmy już informacje o Polityce prywatności i cookies.

Analityczne pliki cookies są niezbędne do ulepszania serwisu PayPo. Wykorzystujemy je m. in., aby:

 • prowadzić statystyki dotyczące odwiedzin w serwisie,
 • analizować zachowania użytkowników serwisu,
 • dostosować zawartość serwisu do preferencji użytkownika.

Marketingowe pliki cookies wykorzystujemy do:

 • poznawania Twoich preferencji,
 • wyświetlania dopasowanych do Ciebie treści marketingowych (targetowanie).

W tym celu wykorzystujemy narzędzia naszych partnerów. Pełną listę udostępniamy w centrum zarządzania cookies.

Jak długo PayPo używa plików cookies?

W serwisie PayPo wykorzystujemy pliki cookies sesyjne oraz trwałe. Jest to podział ze względu na czas, na jaki pliki te są instalowane w Twojej przeglądarce.

Sesyjne pliki cookies - ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej.

Trwałe pliki cookies – pozostające na urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Szczegółowe informacje w zakresie okresu ważności poszczególnych plików znajdziesz w udostępnionym przez nas centrum zarządzania cookies.

Czy możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies?

W każdym czasie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia. Zmiany tych ustawień możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pośrednictwem przygotowanego przez nas centrum zarządzania cookies. W centrum zarządzania cookies sprawdzisz również ustawienia plików cookies w naszym serwisie.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy pamiętać, że wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie PayPo.

Jak usunąć pliki cookies?

Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej. Instrukcja usuwania plików cookies jest uzależniona od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi cookies, w tym sposobów ich usuwania:

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane w aplikacji mobilnej?

W PayPo dokładamy wszelkich starań w zakresie ochrony Twojej prywatności także w aplikacji mobilnej. Aplikacje mobilną możesz pobrać na swoje mobilne urządzenie końcowe.

Nasza aplikacja dostępna jest na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS oraz Android.

Czy Twoje dane osobowe w aplikacji mobilnej są bezpieczne?

Komunikacja pomiędzy aplikacją mobilną, a naszym systemem jest szyfrowana. W procesie rejestracji utrzymujemy unikalny identyfikator, który wykorzystywany jest do jednoznacznego zidentyfikowania aplikacji mobilnej, urządzenia mobilnego oraz użytkownika. Logowanie do aplikacji mobilnej obywa się za pomocą logowania PIN-em, logowaniem odciskiem palca lub za pośrednictwem rozpoznawania twarzy. Pamiętaj jednak, że logowanie odciskiem palca i rozpoznawaniem twarzy jest możliwa dzięki ustawieniom systemowym twojego urządzenia czyli indywidualnej konfiguracji zainstalowanych na urządzeniu mobilnym.

Co przechowujemy w naszej aplikacji mobilnej?

W aplikacji mobilnej przechowujemy następujące identyfikatory:

 • W procesie rejestracji aplikacji mobilnej wykorzystujemy unikalny identyfikator,
 • Access + Refresh Token użytkownika potrzebny do logowania.

Jakie informacje zbierane są za pośrednictwem aplikacji?

W ramach naszej aplikacji mobilnej wykorzystujemy narzędzia zewnętrznych dostawców, które pomagają nam dopasowywać aplikację mobilną do potrzeb użytkowników, doskonalić nasze produkty i usługi, a także zapewniać bezpieczeństwo. W tym celu możemy uzyskać następujące informacje:

 • system operacyjny urządzenia mobilnego,
 • unikalny identyfikator instancji aplikacji,
 • godzina i data zdarzenia,
 • rozdzielczość ekranu,
 • typ urządzenia mobilnego,
 • wersja aplikacji mobilnej,
 • wykorzystywany język na urządzeniu mobilnym,
 • kliknięcia w elementy naszej aplikacji mobilnej,
 • wyświetlenia ekranów aplikacji mobilnej,
 • przybliżona lokalizacja urządzenia mobilnego.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zapisów w Polityce prywatności i cookies ze względu na stałe dostosowywanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo odwiedzających stronę internetową PayPo. Prosimy zatem o weryfikację niniejszego dokumentu w trakcie odwiedzin naszej witryny.

Stan na 21.02.2023 r