Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Je艣li skorzysta艂e艣 z us艂ugi "Zap艂a膰 w ratach" Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych (dalej: 鈥濧dministrator鈥 lub 鈥濸ayPo鈥) zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO鈥欌) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 1.075.650 z艂otych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem mo偶na kontaktowa膰 si臋 pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@sandbox.paypo.pl

2. Administrator powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶na si臋 skontaktowa膰 listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@sandbox.paypo.pl

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

1. W przypadku z艂o偶enia wniosku o zawarcie umowy, a nast臋pnie w zwi膮zku z jej wykonaniem, PayPo mo偶e przetwarza膰 dane osobowe zwi膮zan膮 z identyfikacj膮 Twojej osoby, weryfikacj膮 Twojej to偶samo艣ci oraz ocen膮 Twojej zdolno艣ci kredytowej, co mo偶e obejmowa膰 w szczeg贸lno艣ci:

- imi臋 i nazwisko,

- numer PESEL,

- seria, numer oraz data wa偶no艣ci dokumentu to偶samo艣ci,

- adres zamieszkania/adres dostawy,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- informacje na temat towaru, kt贸ry zam贸wi艂e艣/zakupi艂e艣 w sklepie internetowym,

- zobowi膮zania pieni臋偶ne z tytu艂u po偶yczek udzielonych przez uczestnik贸w Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej oraz ich sp艂acalno艣膰,

- zobowi膮zania pieni臋偶ne ujawnione przez Biuro Informacji Gospodarczej,

- histori臋 p艂atno艣ci w Krajowych Instytucjach P艂atniczych,

- w niekt贸rych przypadkach informacj臋 o dochodach (mi臋dzy innymi: dane pracodawcy, stanowisko pracy, okres obowi膮zywania umowy stanowi膮cej 藕r贸d艂o dochodu, 藕r贸d艂o i rodzaj dochodu, spos贸b otrzymywania dochodu, dane rachunku bankowego na kt贸ry wp艂ywa doch贸d, miesi臋czne wydatki gospodarstwa domowego, obci膮偶enia egzekucyjne),

Dodatkowo w trakcie Twojej wizyty na stronie internetowej PayPo zbieramy takie dane jak:

- adres IP urz膮dzenia;

- nazwa domeny;

- rodzaj przegl膮darki;

- typ systemu operacyjnego;

- rodzaj urz膮dzenia z kt贸rego nawi膮zywane jest po艂膮czenie;

- czas po艂膮czenia z serwisem;

- inne dane zwi膮zane z Twoim zachowaniem na stronie.

Na jakiej podstawie PayPo mo偶e przetwarza膰 Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane, kt贸re pozyskali艣my w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug, zgodnie z RODO. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest:

1. zawarcie i wykonanie umowy lub dzia艂ania podejmowane na Twoje 偶膮danie zmierzaj膮ce do jej zawarcia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. prawnie uzasadniona ochrona interes贸w Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3. wype艂nienie ci膮偶膮cego na Administratorze obowi膮zku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W jakich celach Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane?

Szczeg贸艂owy spos贸b, zakres i cele przetwarzania danych zosta艂y opisane w Tabeli nr 1

Tabela 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH OPIS CELU PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Ocena mo偶liwo艣ci zawarcia umowy Na podstawie danych otrzymanych od Ciebie, ze sklepu, z Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej, Krajowych Instytucji P艂atniczych, Biur Informacji Gospodarczych, Aion Bank S.A., dokonujemy analizy, czy mo偶emy zawrze膰 z Tob膮 umow臋. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy, o ile zostanie zawarta, a nast臋pnie do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalno艣ci zawartej z Tob膮 umowy) lub w przypadku niezawarcia umowy: przez okres 12 miesi臋cy, je艣li poda艂e艣 nr PESEL, 30 dni 鈥 je艣li tego numeru nie poda艂e艣, tj, w zale偶no艣ci od etapu, na kt贸rym przerwa艂e艣 proces.
2 Zawarcie i obs艂uga umowy W momencie zawarcia umowy, wykorzystujemy Twoje dane osobowe do przygotowania umowy, a potem do monitorowania wywi膮zywania si臋 Ciebie z warunk贸w umowy. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy, a nast臋pnie do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo. (do 6 lat od wymagalno艣ci zawartej z Tob膮 umowy)
3 Udost臋pnienie konta / panelu klienta W celu u艂atwienia Tobie obs艂ugi umowy, bezp艂atnie udost臋pniamy konto / panel Klienta, gdzie mo偶esz sprawdzi膰 histori臋 zawartych um贸w, dokona膰 sp艂aty zobowi膮za艅, aktualizowa膰 swoje dane osobowe, zarz膮dza膰 zgod膮 marketingow膮 oraz zweryfikowa膰 limit na zakupy z PayPo. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do usuni臋cia konta / panelu klienta, a nast臋pnie do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalno艣ci zawartej z Tob膮 umowy)
4 Kontakt z Tob膮 Kontaktujemy si臋 z Tob膮 w celu weryfikacji poprawno艣ci funkcjonowania serwisu PayPo, poprawno艣ci wprowadzanych danych oraz wyja艣nienia problem贸w (np. je艣li wyst膮pi u Ciebie nadp艂ata) art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy.
5 Kontakt ze sklepem, w kt贸rym robi艂e艣 zakupy z u偶yciem metody p艂atno艣ci PayPo W przypadku, gdy np. napiszesz nam, 偶e zwr贸ci艂e艣 towar do sklepu, mo偶emy skontaktowa膰 si臋 ze sklepem w celu potwierdzenia tych informacji. W tym celu pracownikowi sklepu podajemy Twoje dane osobowe, 偶eby zidentyfikowa膰 transakcj臋. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy.
6 Realizacja obowi膮zk贸w prawnych

1) ustawa z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci

2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

3) ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia艂aniu praniu pieni臋dzy oraz finansowaniu terroryzmu

4) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

5) ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w

6) ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udost臋pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

7) ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

art. 6 ust 1 lit. c RODO ppkt 1), 3) - 5 lat od powstania obowi膮zku prawnego
8 Dochodzenie roszcze艅 Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, zwi膮zanymi z zawart膮 przez Ciebie umow膮 lub 艣wiadczonymi Tobie us艂ugami. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy, o ile zostanie zawarta, a nast臋pnie do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalno艣ci zawartej z Tob膮 umowy) lub w przypadku niezawarcia umowy: przez okres 12 miesi臋cy, je艣li poda艂e艣 nr PESEL, 30 dni 鈥 je艣li tego numeru nie poda艂e艣, tj, w zale偶no艣ci od etapu, na kt贸rym przerwa艂e艣 proces.
9 Cele analityczne i sprawozdawcze W celu rozwijania produkt贸w i us艂ug PayPo analizuje m.in. informacje o zawartych umowach. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres 3 lat
10 Marketing bezpo艣redni, w tym profilowanie oraz marketing produkt贸w i us艂ug podmiot贸w trzecich Je艣li wyrazisz zgod臋 na kontakt drog膮 elektroniczn膮 w tym celu, PayPo prze艣le Ci informacje o nowych sklepach, w kt贸rych mo偶na p艂aci膰 z PayPo oraz o nowych usprawnieniach, promocjach, czy produktach, jakie wprowadza. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingowym lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drog膮 elektroniczn膮.
11 Prowadzenie dzia艂a艅 marketingowych (wi臋cej na ten temat przeczytasz w sekcji po艣wi臋conej plikom cookies) W celu promowania us艂ug, PayPo wy艣wietla u偶ytkownikom reklamy (w tym profilowane). art. 6 ust. 1 lit. a RODO 3 lata oraz przez okres wa偶no艣ci plik贸w cookies
12 Dzia艂ania dodatkowe zwi膮zane z akcjami promocyjnymi Na podstawie danych otrzymanych od Ciebie, ze sklepu, z Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej, Krajowych Instytucji P艂atniczych, Biur Informacji Gospodarczych, dokonujemy analizy, czy mo偶emy zaoferowa膰 Ci dodatkowe korzy艣ci/bonusy/promocje zgodnie z zaakceptowanym przez Ciebie Regulaminem (w tym weryfikujemy Tw贸j limit zakupowy). art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo
Sk膮d pozyskujemy Twoje dane osobowe?

殴r贸d艂o pochodzenia danych osobowych:

1. od Ciebie;

2. sklep internetowy, w kt贸rym zrobi艂e艣 zakupy z u偶yciem metody p艂atno艣ci PayPo;

3. Biura Informacji Gospodarczej;

4. Krajowe Instytucje P艂atnicze;

5. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej - aktualna lista Uczestnik贸w dost臋pna jest na stronie internetowej https://www.credit-check.pl/uczestnicy/

6. og贸lnodost臋pne rejestry;

7. dane wysy艂ane w spos贸b zautomatyzowany przez Twoj膮 przegl膮dark臋 internetow膮.

8. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzib膮 w Warszawie (00-807), ul. Aleje Jerozolimskie 100, o numerze NIP: 526-27-53-128, KRS: 0000182408, REGON: 015613573.

Kto b臋dzie odbiorc膮 Twoich danych?

Przez odbiorc臋 danych nale偶y rozumie膰 osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮, organ publiczny, jednostk臋 lub inny podmiot, kt贸remu ujawnia si臋 dane osobowe, niezale偶nie od tego, czy jest stron膮 trzeci膮 (strona trzecia oznacza osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮, organ publiczny, jednostk臋 lub podmiot inny ni偶 osoba, kt贸rej dane dotycz膮, administrator, podmiot przetwarzaj膮cy czy osoby, kt贸re 鈥 z upowa偶nienia administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego 鈥 mog膮 przetwarza膰 dane osobowe). Organy publiczne, kt贸re mog膮 otrzymywa膰 dane osobowe w ramach konkretnego post臋powania zgodnie z prawem Unii lub prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego, nie s膮 jednak uznawane za odbiorc贸w; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi by膰 zgodne z przepisami o ochronie danych maj膮cymi zastosowanie stosownie do cel贸w przetwarzania.

Odbiorc膮 Twoich udost臋pnianych przez PayPo danych osobowych mog膮 by膰:

1. Krajowe Instytucje P艂atnicze (w szczeg贸lno艣ci Dotpay Sp. z o.o. KRS 0000700791 - serwis dotpay.pl, PayPro S.A. KRS: 0000347935 - serwis przelewy24.pl, eCard S.A. KRS 0000042304 鈥 serwis ecard.pl);

2. Biura Informacji Gospodarczej (w szczeg贸lno艣ci Krajowy Rejestr D艂ug贸w Biuro Informacji Gospodarczej S.A. KRS: 0000169851);

3. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej, prowadzonej przez CRIF Sp. z o.o. nr KRS 0000185908 - aktualna lista Uczestnik贸w dost臋pna jest na stronie internetowej https://www.credit-check.pl/uczestnicy/

4. sklepy internetowe, w kt贸rych zrobi艂e艣 zakup z u偶yciem metody p艂atno艣ci PayPo;

a tak偶e:

5. firmy wysy艂aj膮ce na nasze zlecenie SMSy oraz e-maile;

6. firmy obs艂uguj膮ce po艂膮czenia telefoniczne;

7. podmioty wspomagaj膮ce odzyskiwanie nale偶no艣ci;

8. podmioty 艣wiadcz膮ce dla PayPo us艂ugi ksi臋gowe;

9. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi prawne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo;

10. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi informatyczne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo, w tym us艂ugi hostingowe;

11. podmioty zapewniaj膮ce us艂ugi marketingowe*;

12. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi maj膮ce na celu optymalizacj臋 serwisu*;

13. podmioty realizuj膮ce dzia艂ania analityczne dla PayPo*;

14. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi call-center;

15. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi biznesowe maj膮ce na celu weryfikacj臋 danych Klienta;

16. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowi膮zany do udost臋pnienia im danych osobowych niewyst臋puj膮ce w ramach konkretnego post臋powania.

17. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzib膮 w Warszawie (00-807), ul. Aleje Jerozolimskie 100, o numerze NIP: 526-27-53-128, KRS: 0000182408, REGON: 015613573.

18. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzib膮 w Warszawie (02-679), ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego 鈥撯 Rejestru Przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000110015, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 15.550.000 z艂, op艂aconym w ca艂o艣ci, NIP 951-17-78-633, REGON 012845863; (BIK b臋dzie odbiorc膮 danych osobowych w przypadku klient贸w, kt贸rzy skorzystaj膮 z kredytu konsumenckiego oferowanego przez PayPo po 18 maja 2023 lub kt贸rych dane osobowe wraz z pakietem nale偶no艣ci zosta艂y przekazany do Aion Bank S.A.. Wi臋cej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BIK S.A. znajd膮 Pa艅stwo tutaj).

19. Aion Bank SA / NV instytucja kredytowa utworzona jako sp贸艂ka akcyjna (鈥瀞oci茅t茅 anonyme鈥 / 鈥瀗aamloze vennootschap鈥) zgodnie z prawem belgijskim, z siedzib膮 w Brukseli (Belgia), pod adresem: Manhattan Center, Avenue du Boulevard 21, 1210 Bruksela, Belgia, zarejestrowana w rejestrze Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 403.199.306, dzia艂aj膮ca poprzez oddzia艂 Aion Bank S.A. Sp贸艂ka Akcyjna Oddzia艂 w Polsce z siedzib膮 w Warszawie, pod adresem: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (zwany w niniejszym obowi膮zku informacyjnym Aion Bank S.A.); (Aion Bank S.A. b臋dzie odbiorc膮 danych osobowych w przypadku klient贸w, kt贸rych dane osobowe wraz z pakietem nale偶no艣ci zosta艂 przekazany do Aion Bank S.A.)

*W tych przypadkach dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane do pa艅stw/organizacji mi臋dzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy pa艅stwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zosta艂y uznane za zapewniaj膮ce adekwatny stopie艅 ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowi膮zuj膮cego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpiecze艅, kt贸re mog膮 polega膰 na skorzystaniu z wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyj臋tych przez Komisj臋 Europejsk膮, standardowych klauzul ochrony danych przyj臋tych przez Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie mo偶na uzyska膰 na wniosek z艂o偶ony pisemnie na adres siedziby Administratora.

Czy Twoje dane s膮 bezpieczne?

Komunikacja pomi臋dzy komputerem u偶ytkownika a serwerem PayPo jest zaszyfrowana z u偶yciem protoko艂u SSL (Secure Socket Layer), czyli odpowiedniego kodowania przekazywanych danych. System PayPo posiada odpowiednie zabezpieczenia przed atakami hakerskimi i pr贸b膮 przej臋cia posiadanych danych. Zgodnie z wymogami organizacji p艂atniczych, firmy oferuj膮ce p艂atno艣ci online powinny spe艂nia膰 rygorystyczne standardy bezpiecze艅stwa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), dzi臋ki czemu informacje przekazywane podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym s膮 nale偶ycie zabezpieczone. Oznacza to, 偶e zachowane s膮 najwy偶sze standardy ochrony i mo偶esz by膰 spokojny o bezpiecze艅stwo swoich danych.

Jak d艂ugo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie d艂u偶ej ni偶 jest to konieczne do realizacji cel贸w, dla kt贸rych je zgromadzono, chyba, 偶e obowi膮zuj膮ce przepisy prawa wymagaj膮 od PayPo ich d艂u偶szego przechowywania. Okresy przechowywania mog膮 jednak r贸偶ni膰 si臋 w zale偶no艣ci od celu przetwarzania. Szczeg贸艂owe informacje znajdziesz w Tabeli nr 1.

Po up艂ywie okres贸w przechowywania Twoje dane osobowe zostan膮 usuni臋te lub zanonimizowane.

Jakie prawa przys艂uguj膮 Ci w zwi膮zku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych przys艂uguj膮ce osobie, kt贸rej dotycz膮:

1. prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, je艣li Twoje dane znajduj膮ce si臋 w posiadaniu PayPo s膮 niedok艂adne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do przenoszenia danych , tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie informatycznym nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. Mo偶esz przes艂a膰 te dane innemu administratorowi danych lub za偶膮da膰, aby Administrator przes艂a艂 dane do innego administratora. Jednak偶e Administrator zrobi to, tylko je艣li takie przes艂anie jest technicznie mo偶liwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przys艂uguje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz kt贸rych przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany;

5. prawo do odwo艂ania od decyzji podejmowanej na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych;

6. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; dla podstawy przetwarzania danych;

7. prawo do usuni臋cia danych osobowych , je艣li Twoje dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszcze艅;

osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo skargi do organu nadzorczego , gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮 uzna, i偶 przetwarzanie danych osobowych jej dotycz膮cych, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:

Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych

Urz膮d Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnie艅 mo偶esz skorzysta膰 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: ado@sandbox.paypo.pl , b膮d藕 na infolinii.

PayPo w terminie miesi膮ca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o dzia艂aniach podj臋tych w zwi膮zku z Twoim 偶膮daniem. W szczeg贸lnie skomplikowanych przypadkach termin ten mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony o kolejne 2 miesi膮ce od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego 偶膮dania, jeste艣my uprawnieni do weryfikacji Twojej to偶samo艣ci, aby Twoje dane nie trafi艂y do nieuprawnionej osoby. Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j nagminny charakter, PayPo mo偶e za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.

Pliki cookies

Serwis PayPo, jak wi臋kszo艣膰 witryn internetowych, korzysta z tzw. plik贸w cookies (ciasteczek).

Wi臋cej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatno艣ci i plik贸w cookies.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

1. PayPo przetwarza dane w spos贸b zautomatyzowany, w ramach serwer贸w, oprogramowania, infrastruktury zarz膮dzanej przez PayPo oraz zarz膮dzanych przez niego system贸w. Administrator prowadzi profilowanie czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych do oceny niekt贸rych czynnik贸w osobowych oceny fizycznej, w szczeg贸lno艣ci do analizy mo偶liwo艣ci udzielenia odroczenia Twojej p艂atno艣ci, tj. w celu zawarcia umowy. Profilowanie tego typu jest niezb臋dne do zawarcia umowy i zgodne z art. 22 ust. 2 lit. a RODO.

2. Administrator w spos贸b zautomatyzowany oraz tymczasowy gromadzi dane w plikach Log, kt贸re s膮 przekazywane przez przegl膮dark臋, o ile nie zosta艂y dezaktywowane.

3. Analiza serwerowych plik贸w Log pod k膮tem danych osobowych nie jest przeprowadzana. Ewentualne gromadzenie danych osobowych odbywa si臋 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes PayPo polega na zapewnieniu prawid艂owego dzia艂ania serwisu.

PayPo dokonuje r贸wnie偶 profilowania, w oparciu o pliki cookies, w celach marketingowych 鈥 w odniesieniu do Ciebie b臋dzie to mia艂o miejsce, je艣li zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojej przegl膮darki) na takie dzia艂ania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub us艂ugami mo偶esz by膰 zainteresowany, wykorzystuj膮c do tego informacje o wy艣wietlanych przez Ciebie tre艣ciach. Dzi臋ki temu, reklamy produkt贸w lub us艂ug wy艣wietlane w ramach us艂ug internetowych, z kt贸rych korzystasz, b臋d膮 bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Profilowanie tego typu nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywo艂uj膮cych wobec Ciebie skutki prawne lub wp艂ywaj膮cych na Ciebie w podobnie istotny spos贸b.

Czy podanie danych osobowych jest obowi膮zkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do oceny mo偶liwo艣ci zawarcia z Tob膮 umowy, a w przypadku decyzji pozytywnej, do jej zawarcia i wykonania.

Informacje marketingowe

Informacje marketingowe 鈥 masz mo偶liwo艣膰 wyra偶enia ch臋ci otrzymywania od PayPo informacji marketingowych drog膮 elektroniczn膮. Mo偶esz w ka偶dym czasie wycofa膰 udzielon膮 zgod臋 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: ado@sandbox.paypo.pl , przez u偶ycie linka znajduj膮cego si臋 w otrzymanej od PayPo wiadomo艣ci e-mail lub za po艣rednictwem konta/panelu klienta, b膮d藕 na Infolinii.

Je艣li skorzysta艂e艣 z us艂ugi "Zap艂a膰 za 30 dni" Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych (dalej: 鈥濧dministrator鈥 lub 鈥濸ayPo鈥) zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO鈥欌) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 1.075.650 z艂otych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem mo偶na kontaktowa膰 si臋 pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@sandbox.paypo.pl

2. Administrator powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶na si臋 skontaktowa膰 listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@sandbox.paypo.pl

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

1. W przypadku z艂o偶enia wniosku o zawarcie umowy, a nast臋pnie w zwi膮zku z jej wykonaniem, PayPo mo偶e przetwarza膰 dane osobowe zwi膮zan膮 z identyfikacj膮 Twojej osoby, weryfikacj膮 Twojej to偶samo艣ci oraz ocen膮 Twojej zdolno艣ci kredytowej, co mo偶e obejmowa膰 w szczeg贸lno艣ci:

- imi臋 i nazwisko,

- numer PESEL,

- seria, numer oraz data wa偶no艣ci dokumentu to偶samo艣ci,

- adres zamieszkania/adres dostawy,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- informacje na temat towaru, kt贸ry zam贸wi艂e艣/zakupi艂e艣 w sklepie internetowym,

- zobowi膮zania pieni臋偶ne z tytu艂u po偶yczek udzielonych przez uczestnik贸w Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej oraz ich sp艂acalno艣膰,

- zobowi膮zania pieni臋偶ne ujawnione przez Biuro Informacji Gospodarczej,

- histori臋 p艂atno艣ci w Krajowych Instytucjach P艂atniczych,

- w niekt贸rych przypadkach informacj臋 o dochodach (mi臋dzy innymi: dane pracodawcy, stanowisko pracy, okres obowi膮zywania umowy stanowi膮cej 藕r贸d艂o dochodu, 藕r贸d艂o i rodzaj dochodu, spos贸b otrzymywania dochodu, dane rachunku bankowego na kt贸ry wp艂ywa doch贸d, miesi臋czne wydatki gospodarstwa domowego, obci膮偶enia egzekucyjne),

Dodatkowo w trakcie Twojej wizyty na stronie internetowej PayPo zbieramy takie dane jak:

- adres IP urz膮dzenia;

- nazwa domeny;

- rodzaj przegl膮darki;

- typ systemu operacyjnego;

- rodzaj urz膮dzenia z kt贸rego nawi膮zywane jest po艂膮czenie;

- czas po艂膮czenia z serwisem;

- inne dane zwi膮zane z Twoim zachowaniem na stronie.

Na jakiej podstawie PayPo mo偶e przetwarza膰 Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane, kt贸re pozyskali艣my w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug, zgodnie z RODO. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest:

1. zawarcie i wykonanie umowy lub dzia艂ania podejmowane na Twoje 偶膮danie zmierzaj膮ce do jej zawarcia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. prawnie uzasadniona ochrona interes贸w Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3. wype艂nienie ci膮偶膮cego na Administratorze obowi膮zku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W jakich celach Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane?

Szczeg贸艂owy spos贸b, zakres i cele przetwarzania danych zosta艂y opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH OPIS CELU PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Ocena mo偶liwo艣ci zawarcia umowy Na podstawie danych otrzymanych od Ciebie, ze sklepu, z Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej, Krajowych Instytucji P艂atniczych, Biur Informacji Gospodarczych dokonujemy analizy, czy mo偶emy zawrze膰 z Tob膮 umow臋. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy, o ile zostanie zawarta, a nast臋pnie do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalno艣ci zawartej z Tob膮 umowy) lub w przypadku niezawarcia umowy: przez okres 12 miesi臋cy, je艣li poda艂e艣 nr PESEL, 30 dni 鈥 je艣li tego numeru nie poda艂e艣, tj, w zale偶no艣ci od etapu, na kt贸rym przerwa艂e艣 proces.
2 Zawarcie i obs艂uga umowy W momencie zawarcia umowy, wykorzystujemy Twoje dane osobowe do przygotowania umowy, a potem do monitorowania wywi膮zywania si臋 Ciebie z warunk贸w umowy. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy, a nast臋pnie do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo. (do 6 lat od wymagalno艣ci zawartej z Tob膮 umowy)
3 Udost臋pnienie konta / panelu klienta W celu u艂atwienia Tobie obs艂ugi umowy, bezp艂atnie udost臋pniamy konto / panel Klienta, gdzie mo偶esz sprawdzi膰 histori臋 zawartych um贸w, dokona膰 sp艂aty zobowi膮za艅, aktualizowa膰 swoje dane osobowe, zarz膮dza膰 zgod膮 marketingow膮 oraz zweryfikowa膰 limit na zakupy z PayPo. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do usuni臋cia konta / panelu klienta, a nast臋pnie do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalno艣ci zawartej z Tob膮 umowy)
4 Kontakt z Tob膮 Kontaktujemy si臋 z Tob膮 w celu weryfikacji poprawno艣ci funkcjonowania serwisu PayPo, poprawno艣ci wprowadzanych danych oraz wyja艣nienia problem贸w (np. je艣li wyst膮pi u Ciebie nadp艂ata) art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy.
5 Kontakt ze sklepem, w kt贸rym robi艂e艣 zakupy z u偶yciem metody p艂atno艣ci PayPo W przypadku, gdy np. napiszesz nam, 偶e zwr贸ci艂e艣 towar do sklepu, mo偶emy skontaktowa膰 si臋 ze sklepem w celu potwierdzenia tych informacji. W tym celu pracownikowi sklepu podajemy Twoje dane osobowe, 偶eby zidentyfikowa膰 transakcj臋. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy.
6 Realizacja obowi膮zk贸w prawnych

1) ustawa z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci

2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

3) ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia艂aniu praniu pieni臋dzy oraz finansowaniu terroryzmu

4) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

5) ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w

6) ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udost臋pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

art. 6 ust 1 lit. c RODO ppkt 1), 3) - 5 lat od powstania obowi膮zku prawnego
8 Dochodzenie roszcze艅 Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, zwi膮zanymi z zawart膮 przez Ciebie umow膮 lub 艣wiadczonymi Tobie us艂ugami. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy, o ile zostanie zawarta, a nast臋pnie do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalno艣ci zawartej z Tob膮 umowy) lub w przypadku niezawarcia umowy: przez okres 12 miesi臋cy, je艣li poda艂e艣 nr PESEL, 30 dni 鈥 je艣li tego numeru nie poda艂e艣, tj, w zale偶no艣ci od etapu, na kt贸rym przerwa艂e艣 proces.
9 Cele analityczne i sprawozdawcze W celu rozwijania produkt贸w i us艂ug PayPo analizuje m.in. informacje o zawartych umowach. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres 3 lat
10 Marketing bezpo艣redni, w tym profilowanie oraz marketing produkt贸w i us艂ug podmiot贸w trzecich Je艣li wyrazisz zgod臋 na kontakt drog膮 elektroniczn膮 w tym celu, PayPo prze艣le Ci informacje o nowych sklepach, w kt贸rych mo偶na p艂aci膰 z PayPo oraz o nowych usprawnieniach, promocjach, czy produktach, jakie wprowadza. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingowym lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drog膮 elektroniczn膮.
11 Prowadzenie dzia艂a艅 marketingowych (wi臋cej na ten temat przeczytasz w sekcji po艣wi臋conej plikom cookies) W celu promowania us艂ug, PayPo wy艣wietla u偶ytkownikom reklamy (w tym profilowane). art. 6 ust. 1 lit. a RODO 3 lata oraz przez okres wa偶no艣ci plik贸w cookies
12 Dzia艂ania dodatkowe zwi膮zane z akcjami promocyjnymi Na podstawie danych otrzymanych od Ciebie, ze sklepu, z Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej, Krajowych Instytucji P艂atniczych, Biur Informacji Gospodarczych, dokonujemy analizy, czy mo偶emy zaoferowa膰 Ci dodatkowe korzy艣ci/bonusy/promocje zgodnie z zaakceptowanym przez Ciebie Regulaminem (w tym weryfikujemy Tw贸j limit zakupowy). art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo
Sk膮d pozyskujemy Twoje dane osobowe?

殴r贸d艂o pochodzenia danych osobowych:

1. od Ciebie;

2. sklep internetowy, w kt贸rym zrobi艂e艣 zakupy z u偶yciem metody p艂atno艣ci PayPo;

3. Biura Informacji Gospodarczej;

4. Krajowe Instytucje P艂atnicze;

5. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej - aktualna lista Uczestnik贸w dost臋pna jest na stronie internetowej https://www.credit-check.pl/uczestnicy/

6. og贸lnodost臋pne rejestry;

7. dane wysy艂ane w spos贸b zautomatyzowany przez Twoj膮 przegl膮dark臋 internetow膮.

8. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzib膮 w Warszawie (00-807), ul. Aleje Jerozolimskie 100, o numerze NIP: 526-27-53-128, KRS: 0000182408, REGON: 015613573.

Kto b臋dzie odbiorc膮 Twoich danych?

Przez odbiorc臋 danych nale偶y rozumie膰 osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮, organ publiczny, jednostk臋 lub inny podmiot, kt贸remu ujawnia si臋 dane osobowe, niezale偶nie od tego, czy jest stron膮 trzeci膮 (strona trzecia oznacza osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮, organ publiczny, jednostk臋 lub podmiot inny ni偶 osoba, kt贸rej dane dotycz膮, administrator, podmiot przetwarzaj膮cy czy osoby, kt贸re 鈥 z upowa偶nienia administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego 鈥 mog膮 przetwarza膰 dane osobowe). Organy publiczne, kt贸re mog膮 otrzymywa膰 dane osobowe w ramach konkretnego post臋powania zgodnie z prawem Unii lub prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego, nie s膮 jednak uznawane za odbiorc贸w; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi by膰 zgodne z przepisami o ochronie danych maj膮cymi zastosowanie stosownie do cel贸w przetwarzania.

Odbiorc膮 Twoich udost臋pnianych przez PayPo danych osobowych mog膮 by膰:

1. Krajowe Instytucje P艂atnicze (w szczeg贸lno艣ci Dotpay Sp. z o.o. KRS 0000700791 - serwis dotpay.pl, PayPro S.A. KRS: 0000347935 - serwis przelewy24.pl, eCard S.A. KRS 0000042304 鈥 serwis ecard.pl);

2. Biura Informacji Gospodarczej (w szczeg贸lno艣ci Krajowy Rejestr D艂ug贸w Biuro Informacji Gospodarczej S.A. KRS: 0000169851);

3. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej, prowadzonej przez CRIF Sp. z o.o. nr KRS 0000185908 - aktualna lista Uczestnik贸w dost臋pna jest na stronie internetowej https://www.credit-check.pl/uczestnicy/

4. sklepy internetowe, w kt贸rych zrobi艂e艣 zakup z u偶yciem metody p艂atno艣ci PayPo;

a tak偶e:

5. firmy wysy艂aj膮ce na nasze zlecenie SMSy oraz e-maile;

6. firmy obs艂uguj膮ce po艂膮czenia telefoniczne;

7. podmioty wspomagaj膮ce odzyskiwanie nale偶no艣ci;

8. podmioty 艣wiadcz膮ce dla PayPo us艂ugi ksi臋gowe;

9. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi prawne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo;

10. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi informatyczne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo, w tym us艂ugi hostingowe;

11. podmioty zapewniaj膮ce us艂ugi marketingowe*;

12. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi maj膮ce na celu optymalizacj臋 serwisu*;

13. podmioty realizuj膮ce dzia艂ania analityczne dla PayPo*;

14. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi call-center;

15. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi biznesowe maj膮ce na celu weryfikacj臋 danych Klienta;

16. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowi膮zany do udost臋pnienia im danych osobowych niewyst臋puj膮ce w ramach konkretnego post臋powania.

17. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzib膮 w Warszawie (00-807), ul. Aleje Jerozolimskie 100, o numerze NIP: 526-27-53-128, KRS: 0000182408, REGON: 015613573.

*W tych przypadkach dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane do pa艅stw/organizacji mi臋dzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy pa艅stwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zosta艂y uznane za zapewniaj膮ce adekwatny stopie艅 ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowi膮zuj膮cego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpiecze艅, kt贸re mog膮 polega膰 na skorzystaniu z wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyj臋tych przez Komisj臋 Europejsk膮, standardowych klauzul ochrony danych przyj臋tych przez Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie mo偶na uzyska膰 na wniosek z艂o偶ony pisemnie na adres siedziby Administratora.

Czy Twoje dane s膮 bezpieczne?

Komunikacja pomi臋dzy komputerem u偶ytkownika a serwerem PayPo jest zaszyfrowana z u偶yciem protoko艂u SSL (Secure Socket Layer), czyli odpowiedniego kodowania przekazywanych danych. System PayPo posiada odpowiednie zabezpieczenia przed atakami hakerskimi i pr贸b膮 przej臋cia posiadanych danych. Zgodnie z wymogami organizacji p艂atniczych, firmy oferuj膮ce p艂atno艣ci online powinny spe艂nia膰 rygorystyczne standardy bezpiecze艅stwa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), dzi臋ki czemu informacje przekazywane podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym s膮 nale偶ycie zabezpieczone. Oznacza to, 偶e zachowane s膮 najwy偶sze standardy ochrony i mo偶esz by膰 spokojny o bezpiecze艅stwo swoich danych.

Jak d艂ugo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie d艂u偶ej ni偶 jest to konieczne do realizacji cel贸w, dla kt贸rych je zgromadzono, chyba, 偶e obowi膮zuj膮ce przepisy prawa wymagaj膮 od PayPo ich d艂u偶szego przechowywania. Okresy przechowywania mog膮 jednak r贸偶ni膰 si臋 w zale偶no艣ci od celu przetwarzania. Szczeg贸艂owe informacje znajdziesz w Tabeli nr 1.

Po up艂ywie okres贸w przechowywania Twoje dane osobowe zostan膮 usuni臋te lub zanonimizowane.

Jakie prawa przys艂uguj膮 Ci w zwi膮zku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych przys艂uguj膮ce osobie, kt贸rej dotycz膮:

1. prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, je艣li Twoje dane znajduj膮ce si臋 w posiadaniu PayPo s膮 niedok艂adne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do przenoszenia danych , tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie informatycznym nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. Mo偶esz przes艂a膰 te dane innemu administratorowi danych lub za偶膮da膰, aby Administrator przes艂a艂 dane do innego administratora. Jednak偶e Administrator zrobi to, tylko je艣li takie przes艂anie jest technicznie mo偶liwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przys艂uguje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz kt贸rych przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany;

5. prawo do odwo艂ania od decyzji podejmowanej na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych;

6. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; dla podstawy przetwarzania danych;

7. prawo do usuni臋cia danych osobowych , je艣li Twoje dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszcze艅;

osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo skargi do organu nadzorczego , gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮 uzna, i偶 przetwarzanie danych osobowych jej dotycz膮cych, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:

Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych

Urz膮d Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnie艅 mo偶esz skorzysta膰 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: ado@sandbox.paypo.pl , b膮d藕 na infolinii.

PayPo w terminie miesi膮ca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci odpowiedzi na Tw贸j wniosek. W szczeg贸lnie skomplikowanych przypadkach termin ten mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony o kolejne 2 miesi膮ce.

Pliki cookies

Serwis PayPo, jak wi臋kszo艣膰 witryn internetowych, korzysta z tzw. plik贸w cookies (ciasteczek).

Wi臋cej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatno艣ci i plik贸w cookies.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

1. PayPo przetwarza dane w spos贸b zautomatyzowany, w ramach serwer贸w, oprogramowania, infrastruktury zarz膮dzanej przez PayPo oraz zarz膮dzanych przez niego system贸w. Administrator prowadzi profilowanie czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych do oceny niekt贸rych czynnik贸w osobowych oceny fizycznej, w szczeg贸lno艣ci do analizy mo偶liwo艣ci udzielenia odroczenia Twojej p艂atno艣ci, tj. w celu zawarcia umowy. Profilowanie tego typu jest niezb臋dne do zawarcia umowy i zgodne z art. 22 ust. 2 lit. a RODO.

2. Administrator w spos贸b zautomatyzowany oraz tymczasowy gromadzi dane w plikach Log, kt贸re s膮 przekazywane przez przegl膮dark臋, o ile nie zosta艂y dezaktywowane.

3. Analiza serwerowych plik贸w Log pod k膮tem danych osobowych nie jest przeprowadzana. Ewentualne gromadzenie danych osobowych odbywa si臋 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes PayPo polega na zapewnieniu prawid艂owego dzia艂ania serwisu.

PayPo dokonuje r贸wnie偶 profilowania, w oparciu o pliki cookies, w celach marketingowych 鈥 w odniesieniu do Ciebie b臋dzie to mia艂o miejsce, je艣li zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojej przegl膮darki) na takie dzia艂ania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub us艂ugami mo偶esz by膰 zainteresowany, wykorzystuj膮c do tego informacje o wy艣wietlanych przez Ciebie tre艣ciach. Dzi臋ki temu, reklamy produkt贸w lub us艂ug wy艣wietlane w ramach us艂ug internetowych, z kt贸rych korzystasz, b臋d膮 bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Profilowanie tego typu nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywo艂uj膮cych wobec Ciebie skutki prawne lub wp艂ywaj膮cych na Ciebie w podobnie istotny spos贸b.

Czy podanie danych osobowych jest obowi膮zkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do oceny mo偶liwo艣ci zawarcia z Tob膮 umowy, a w przypadku decyzji pozytywnej, do jej zawarcia i wykonania.

Informacje marketingowe

Informacje marketingowe 鈥 masz mo偶liwo艣膰 wyra偶enia ch臋ci otrzymywania od PayPo informacji marketingowych drog膮 elektroniczn膮. Mo偶esz w ka偶dym czasie wycofa膰 udzielon膮 zgod臋 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: ado@sandbox.paypo.pl , przez u偶ycie linka znajduj膮cego si臋 w otrzymanej od PayPo wiadomo艣ci e-mail lub za po艣rednictwem konta/panelu klienta, b膮d藕 na Infolinii.

Je艣li skorzysta艂e艣 z us艂ugi "SmartPlan" Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych (dalej: 鈥濧dministrator鈥 lub 鈥濸ayPo鈥) zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO鈥欌) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 1.075.650 z艂otych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem mo偶na kontaktowa膰 si臋 pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@sandbox.paypo.pl

2. Administrator powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶na si臋 skontaktowa膰 listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@sandbox.paypo.pl

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

1. W przypadku z艂o偶enia wniosku o zawarcie umowy, a nast臋pnie w zwi膮zku z jej wykonaniem, PayPo mo偶e przetwarza膰 dane osobowe zwi膮zan膮 z identyfikacj膮 Twojej osoby, weryfikacj膮 Twojej to偶samo艣ci oraz ocen膮 Twojej zdolno艣ci kredytowej, co mo偶e obejmowa膰 w szczeg贸lno艣ci:

- imi臋 i nazwisko,

- numer PESEL,

- seria, numer oraz data wa偶no艣ci dokumentu to偶samo艣ci,

- adres zamieszkania/adres dostawy,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- informacje na temat towaru, kt贸ry zam贸wi艂e艣/zakupi艂e艣 w sklepie internetowym,

- zobowi膮zania pieni臋偶ne z tytu艂u po偶yczek udzielonych przez uczestnik贸w Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej oraz ich sp艂acalno艣膰,

- zobowi膮zania pieni臋偶ne ujawnione przez Biuro Informacji Gospodarczej,

- histori臋 p艂atno艣ci w Krajowych Instytucjach P艂atniczych,

- w niekt贸rych przypadkach informacj臋 o dochodach (mi臋dzy innymi: dane pracodawcy, stanowisko pracy, okres obowi膮zywania umowy stanowi膮cej 藕r贸d艂o dochodu, 藕r贸d艂o i rodzaj dochodu, spos贸b otrzymywania dochodu, dane rachunku bankowego na kt贸ry wp艂ywa doch贸d, miesi臋czne wydatki gospodarstwa domowego, obci膮偶enia egzekucyjne),

Dodatkowo w trakcie Twojej wizyty na stronie internetowej PayPo zbieramy takie dane jak:

- adres IP urz膮dzenia;

- nazwa domeny;

- rodzaj przegl膮darki;

- typ systemu operacyjnego;

- rodzaj urz膮dzenia z kt贸rego nawi膮zywane jest po艂膮czenie;

- czas po艂膮czenia z serwisem;

- inne dane zwi膮zane z Twoim zachowaniem na stronie.

Na jakiej podstawie PayPo mo偶e przetwarza膰 Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane, kt贸re pozyskali艣my w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug, zgodnie z RODO. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest:

1. zawarcie i wykonanie umowy lub dzia艂ania podejmowane na Twoje 偶膮danie zmierzaj膮ce do jej zawarcia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. prawnie uzasadniona ochrona interes贸w Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3. wype艂nienie ci膮偶膮cego na Administratorze obowi膮zku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W jakich celach Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane?

Szczeg贸艂owy spos贸b, zakres i cele przetwarzania danych zosta艂y opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH OPIS CELU PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Ocena mo偶liwo艣ci zawarcia umowy Na podstawie danych otrzymanych od Ciebie, ze sklepu, z Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej, Krajowych Instytucji P艂atniczych, Biur Informacji Gospodarczych dokonujemy analizy, czy mo偶emy zawrze膰 z Tob膮 umow臋. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy, o ile zostanie zawarta, a nast臋pnie do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalno艣ci zawartej z Tob膮 umowy) lub w przypadku niezawarcia umowy: przez okres 12 miesi臋cy, je艣li poda艂e艣 nr PESEL, 30 dni 鈥 je艣li tego numeru nie poda艂e艣, tj, w zale偶no艣ci od etapu, na kt贸rym przerwa艂e艣 proces.
2 Zawarcie i obs艂uga umowy W momencie zawarcia umowy, wykorzystujemy Twoje dane osobowe do przygotowania umowy, a potem do monitorowania wywi膮zywania si臋 Ciebie z warunk贸w umowy. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy, a nast臋pnie do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo. (do 6 lat od wymagalno艣ci zawartej z Tob膮 umowy)
3 Udost臋pnienie konta / panelu klienta W celu u艂atwienia Tobie obs艂ugi umowy, bezp艂atnie udost臋pniamy konto / panel Klienta, gdzie mo偶esz sprawdzi膰 histori臋 zawartych um贸w, dokona膰 sp艂aty zobowi膮za艅, aktualizowa膰 swoje dane osobowe, zarz膮dza膰 zgod膮 marketingow膮 oraz zweryfikowa膰 limit na zakupy z PayPo. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do usuni臋cia konta / panelu klienta, a nast臋pnie do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalno艣ci zawartej z Tob膮 umowy)
4 Kontakt z Tob膮 Kontaktujemy si臋 z Tob膮 w celu weryfikacji poprawno艣ci funkcjonowania serwisu PayPo, poprawno艣ci wprowadzanych danych oraz wyja艣nienia problem贸w (np. je艣li wyst膮pi u Ciebie nadp艂ata) art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy.
5 Kontakt ze sklepem, w kt贸rym robi艂e艣 zakupy z u偶yciem metody p艂atno艣ci PayPo W przypadku, gdy np. napiszesz nam, 偶e zwr贸ci艂e艣 towar do sklepu, mo偶emy skontaktowa膰 si臋 ze sklepem w celu potwierdzenia tych informacji. W tym celu pracownikowi sklepu podajemy Twoje dane osobowe, 偶eby zidentyfikowa膰 transakcj臋. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy.
6 Realizacja obowi膮zk贸w prawnych

1) ustawa z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci

2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

3) ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia艂aniu praniu pieni臋dzy oraz finansowaniu terroryzmu

4) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

5) ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w

6) ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udost臋pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

art. 6 ust 1 lit. c RODO ppkt 1), 3) - 5 lat od powstania obowi膮zku prawnego
8 Dochodzenie roszcze艅 Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, zwi膮zanymi z zawart膮 przez Ciebie umow膮 lub 艣wiadczonymi Tobie us艂ugami. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy, o ile zostanie zawarta, a nast臋pnie do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalno艣ci zawartej z Tob膮 umowy) lub w przypadku niezawarcia umowy: przez okres 12 miesi臋cy, je艣li poda艂e艣 nr PESEL, 30 dni 鈥 je艣li tego numeru nie poda艂e艣, tj, w zale偶no艣ci od etapu, na kt贸rym przerwa艂e艣 proces.
9 Cele analityczne i sprawozdawcze W celu rozwijania produkt贸w i us艂ug PayPo analizuje m.in. informacje o zawartych umowach. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres 3 lat
10 Marketing bezpo艣redni, w tym profilowanie oraz marketing produkt贸w i us艂ug podmiot贸w trzecich Je艣li wyrazisz zgod臋 na kontakt drog膮 elektroniczn膮 w tym celu, PayPo prze艣le Ci informacje o nowych sklepach, w kt贸rych mo偶na p艂aci膰 z PayPo oraz o nowych usprawnieniach, promocjach, czy produktach, jakie wprowadza. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingowym lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drog膮 elektroniczn膮.
11 Prowadzenie dzia艂a艅 marketingowych (wi臋cej na ten temat przeczytasz w sekcji po艣wi臋conej plikom cookies) W celu promowania us艂ug, PayPo wy艣wietla u偶ytkownikom reklamy (w tym profilowane). art. 6 ust. 1 lit. a RODO 3 lata oraz przez okres wa偶no艣ci plik贸w cookies
12 Dzia艂ania dodatkowe zwi膮zane z akcjami promocyjnymi Na podstawie danych otrzymanych od Ciebie, ze sklepu, z Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej, Krajowych Instytucji P艂atniczych, Biur Informacji Gospodarczych, dokonujemy analizy, czy mo偶emy zaoferowa膰 Ci dodatkowe korzy艣ci/bonusy/promocje zgodnie z zaakceptowanym przez Ciebie Regulaminem (w tym weryfikujemy Tw贸j limit zakupowy). art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo
Sk膮d pozyskujemy Twoje dane osobowe?

殴r贸d艂o pochodzenia danych osobowych:

1. od Ciebie;

2. sklep internetowy, w kt贸rym zrobi艂e艣 zakupy z u偶yciem metody p艂atno艣ci PayPo;

3. Biura Informacji Gospodarczej;

4. Krajowe Instytucje P艂atnicze;

5. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej - aktualna lista Uczestnik贸w dost臋pna jest na stronie internetowej https://www.credit-check.pl/uczestnicy/

6. og贸lnodost臋pne rejestry;

7. dane wysy艂ane w spos贸b zautomatyzowany przez Twoj膮 przegl膮dark臋 internetow膮.

8. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzib膮 w Warszawie (00-807), ul. Aleje Jerozolimskie 100, o numerze NIP: 526-27-53-128, KRS: 0000182408, REGON: 015613573.

Kto b臋dzie odbiorc膮 Twoich danych?

Przez odbiorc臋 danych nale偶y rozumie膰 osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮, organ publiczny, jednostk臋 lub inny podmiot, kt贸remu ujawnia si臋 dane osobowe, niezale偶nie od tego, czy jest stron膮 trzeci膮 (strona trzecia oznacza osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮, organ publiczny, jednostk臋 lub podmiot inny ni偶 osoba, kt贸rej dane dotycz膮, administrator, podmiot przetwarzaj膮cy czy osoby, kt贸re 鈥 z upowa偶nienia administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego 鈥 mog膮 przetwarza膰 dane osobowe). Organy publiczne, kt贸re mog膮 otrzymywa膰 dane osobowe w ramach konkretnego post臋powania zgodnie z prawem Unii lub prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego, nie s膮 jednak uznawane za odbiorc贸w; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi by膰 zgodne z przepisami o ochronie danych maj膮cymi zastosowanie stosownie do cel贸w przetwarzania.

Odbiorc膮 Twoich udost臋pnianych przez PayPo danych osobowych mog膮 by膰:

1. Krajowe Instytucje P艂atnicze (w szczeg贸lno艣ci Dotpay Sp. z o.o. KRS 0000700791 - serwis dotpay.pl, PayPro S.A. KRS: 0000347935 - serwis przelewy24.pl, eCard S.A. KRS 0000042304 鈥 serwis ecard.pl);

2. Biura Informacji Gospodarczej (w szczeg贸lno艣ci Krajowy Rejestr D艂ug贸w Biuro Informacji Gospodarczej S.A. KRS: 0000169851);

3. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej, prowadzonej przez CRIF Sp. z o.o. nr KRS 0000185908 - aktualna lista Uczestnik贸w dost臋pna jest na stronie internetowej https://www.credit-check.pl/uczestnicy/

4. sklepy internetowe, w kt贸rych zrobi艂e艣 zakup z u偶yciem metody p艂atno艣ci PayPo;

a tak偶e:

5. firmy wysy艂aj膮ce na nasze zlecenie SMSy oraz e-maile;

6. firmy obs艂uguj膮ce po艂膮czenia telefoniczne;

7. podmioty wspomagaj膮ce odzyskiwanie nale偶no艣ci;

8. podmioty 艣wiadcz膮ce dla PayPo us艂ugi ksi臋gowe;

9. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi prawne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo;

10. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi informatyczne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo, w tym us艂ugi hostingowe;

11. podmioty zapewniaj膮ce us艂ugi marketingowe*;

12. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi maj膮ce na celu optymalizacj臋 serwisu*;

13. podmioty realizuj膮ce dzia艂ania analityczne dla PayPo*;

14. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi call-center;

15. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi biznesowe maj膮ce na celu weryfikacj臋 danych Klienta;

16. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowi膮zany do udost臋pnienia im danych osobowych niewyst臋puj膮ce w ramach konkretnego post臋powania.

17. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzib膮 w Warszawie (00-807), ul. Aleje Jerozolimskie 100, o numerze NIP: 526-27-53-128, KRS: 0000182408, REGON: 015613573.

*W tych przypadkach dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane do pa艅stw/organizacji mi臋dzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy pa艅stwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zosta艂y uznane za zapewniaj膮ce adekwatny stopie艅 ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowi膮zuj膮cego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpiecze艅, kt贸re mog膮 polega膰 na skorzystaniu z wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyj臋tych przez Komisj臋 Europejsk膮, standardowych klauzul ochrony danych przyj臋tych przez Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie mo偶na uzyska膰 na wniosek z艂o偶ony pisemnie na adres siedziby Administratora.

Czy Twoje dane s膮 bezpieczne?

Komunikacja pomi臋dzy komputerem u偶ytkownika a serwerem PayPo jest zaszyfrowana z u偶yciem protoko艂u SSL (Secure Socket Layer), czyli odpowiedniego kodowania przekazywanych danych. System PayPo posiada odpowiednie zabezpieczenia przed atakami hakerskimi i pr贸b膮 przej臋cia posiadanych danych. Zgodnie z wymogami organizacji p艂atniczych, firmy oferuj膮ce p艂atno艣ci online powinny spe艂nia膰 rygorystyczne standardy bezpiecze艅stwa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), dzi臋ki czemu informacje przekazywane podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym s膮 nale偶ycie zabezpieczone. Oznacza to, 偶e zachowane s膮 najwy偶sze standardy ochrony i mo偶esz by膰 spokojny o bezpiecze艅stwo swoich danych.

Jak d艂ugo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie d艂u偶ej ni偶 jest to konieczne do realizacji cel贸w, dla kt贸rych je zgromadzono, chyba, 偶e obowi膮zuj膮ce przepisy prawa wymagaj膮 od PayPo ich d艂u偶szego przechowywania. Okresy przechowywania mog膮 jednak r贸偶ni膰 si臋 w zale偶no艣ci od celu przetwarzania. Szczeg贸艂owe informacje znajdziesz w Tabeli nr 1.

Po up艂ywie okres贸w przechowywania Twoje dane osobowe zostan膮 usuni臋te lub zanonimizowane.

Jakie prawa przys艂uguj膮 Ci w zwi膮zku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych przys艂uguj膮ce osobie, kt贸rej dotycz膮:

1. prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, je艣li Twoje dane znajduj膮ce si臋 w posiadaniu PayPo s膮 niedok艂adne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do przenoszenia danych , tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie informatycznym nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. Mo偶esz przes艂a膰 te dane innemu administratorowi danych lub za偶膮da膰, aby Administrator przes艂a艂 dane do innego administratora. Jednak偶e Administrator zrobi to, tylko je艣li takie przes艂anie jest technicznie mo偶liwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przys艂uguje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz kt贸rych przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany;

5. prawo do odwo艂ania od decyzji podejmowanej na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych;

6. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; dla podstawy przetwarzania danych;

7. prawo do usuni臋cia danych osobowych , je艣li Twoje dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszcze艅;

osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo skargi do organu nadzorczego , gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮 uzna, i偶 przetwarzanie danych osobowych jej dotycz膮cych, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:

Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych

Urz膮d Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnie艅 mo偶esz skorzysta膰 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: ado@sandbox.paypo.pl , b膮d藕 na infolinii.

PayPo w terminie miesi膮ca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci odpowiedzi na Tw贸j wniosek. W szczeg贸lnie skomplikowanych przypadkach termin ten mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony o kolejne 2 miesi膮ce.

Pliki cookies

Serwis PayPo, jak wi臋kszo艣膰 witryn internetowych, korzysta z tzw. plik贸w cookies (ciasteczek).

Wi臋cej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatno艣ci i plik贸w cookies.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

1. PayPo przetwarza dane w spos贸b zautomatyzowany, w ramach serwer贸w, oprogramowania, infrastruktury zarz膮dzanej przez PayPo oraz zarz膮dzanych przez niego system贸w. Administrator prowadzi profilowanie czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych do oceny niekt贸rych czynnik贸w osobowych oceny fizycznej, w szczeg贸lno艣ci do analizy mo偶liwo艣ci udzielenia odroczenia Twojej p艂atno艣ci, tj. w celu zawarcia umowy. Profilowanie tego typu jest niezb臋dne do zawarcia umowy i zgodne z art. 22 ust. 2 lit. a RODO.

2. Administrator w spos贸b zautomatyzowany oraz tymczasowy gromadzi dane w plikach Log, kt贸re s膮 przekazywane przez przegl膮dark臋, o ile nie zosta艂y dezaktywowane.

3. Analiza serwerowych plik贸w Log pod k膮tem danych osobowych nie jest przeprowadzana. Ewentualne gromadzenie danych osobowych odbywa si臋 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes PayPo polega na zapewnieniu prawid艂owego dzia艂ania serwisu.

PayPo dokonuje r贸wnie偶 profilowania, w oparciu o pliki cookies, w celach marketingowych 鈥 w odniesieniu do Ciebie b臋dzie to mia艂o miejsce, je艣li zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojej przegl膮darki) na takie dzia艂ania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub us艂ugami mo偶esz by膰 zainteresowany, wykorzystuj膮c do tego informacje o wy艣wietlanych przez Ciebie tre艣ciach. Dzi臋ki temu, reklamy produkt贸w lub us艂ug wy艣wietlane w ramach us艂ug internetowych, z kt贸rych korzystasz, b臋d膮 bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Profilowanie tego typu nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywo艂uj膮cych wobec Ciebie skutki prawne lub wp艂ywaj膮cych na Ciebie w podobnie istotny spos贸b.

Czy podanie danych osobowych jest obowi膮zkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do oceny mo偶liwo艣ci zawarcia z Tob膮 umowy, a w przypadku decyzji pozytywnej, do jej zawarcia i wykonania.

Informacje marketingowe

Informacje marketingowe 鈥 masz mo偶liwo艣膰 wyra偶enia ch臋ci otrzymywania od PayPo informacji marketingowych drog膮 elektroniczn膮. Mo偶esz w ka偶dym czasie wycofa膰 udzielon膮 zgod臋 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: ado@sandbox.paypo.pl , przez u偶ycie linka znajduj膮cego si臋 w otrzymanej od PayPo wiadomo艣ci e-mail lub za po艣rednictwem konta/panelu klienta, b膮d藕 na Infolinii.

Je艣li skorzysta艂e艣 z p艂atno艣ci odroczonej PayPo Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych (dalej: 鈥濧dministrator鈥 lub 鈥濸ayPo鈥) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 1.075.650 z艂otych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem mo偶na kontaktowa膰 si臋 pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@sandbox.paypo.pl


2. Administrator powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶na si臋 skontaktowa膰 listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@sandbox.paypo.pl


Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

1. W przypadku z艂o偶enia wniosku o zawarcie umowy, a nast臋pnie w zwi膮zku z jej wykonaniem, PayPo mo偶e przetwarza膰 dane osobowe zwi膮zan膮 z identyfikacj膮 Twojej osoby, weryfikacj膮 Twojej to偶samo艣ci oraz ocen膮 Twojej zdolno艣ci kredytowej, co mo偶e obejmowa膰 w szczeg贸lno艣ci:

- imi臋 i nazwisko,

- numer PESEL,

- seria, numer oraz data wa偶no艣ci dokumentu to偶samo艣ci,

- adres zamieszkania/adres dostawy,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- informacje na temat towaru, kt贸ry zam贸wi艂e艣/zakupi艂e艣 w sklepie internetowym,

- zobowi膮zania pieni臋偶ne z tytu艂u po偶yczek udzielonych przez uczestnik贸w Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej oraz ich sp艂acalno艣膰,

- zobowi膮zania pieni臋偶ne ujawnione przez Biuro Informacji Gospodarczej,

- histori臋 p艂atno艣ci w Krajowych Instytucjach P艂atniczych,

2. Dodatkowo w trakcie Twojej wizyty na stronie internetowej PayPo zbieramy takie dane jak:

- adres IP urz膮dzenia;

- nazwa domeny;

- rodzaj przegl膮darki;

- typ systemu operacyjnego;

- rodzaj urz膮dzenia z kt贸rego nawi膮zywane jest po艂膮czenie;

- czas po艂膮czenia z serwisem;

- inne dane zwi膮zane z Twoim zachowaniem na stronie.

Na jakiej podstawie PayPo mo偶e przetwarza膰 Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane, kt贸re pozyskali艣my w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug, zgodnie z RODO. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest:

1. zawarcie i wykonanie umowy lub dzia艂ania podejmowane na Twoje 偶膮danie zmierzaj膮ce do jej zawarcia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. prawnie uzasadniona ochrona interes贸w Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3. wype艂nienie ci膮偶膮cego na Administratorze obowi膮zku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W jakich celach Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane?

Szczeg贸艂owy spos贸b, zakres i cele przetwarzania danych zosta艂y opisane w Tabeli nr 1


Tabela 1


LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH OPIS CELU PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Ocena mo偶liwo艣ci zawarcia umowy Na podstawie danych otrzymanych od Ciebie, ze sklepu, z Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej, Krajowych Instytucji P艂atniczych, Biur Informacji Gospodarczych dokonujemy analizy, czy mo偶emy czy mo偶emy zawrze膰 z Tob膮 umow臋. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy, o ile zostanie zawarta, a nast臋pnie do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalno艣ci zawartej z Tob膮 umowy) lub w przypadku niezawarcia umowy: przez okres 12 miesi臋cy, je艣li poda艂e艣 nr PESEL, 30 dni 鈥 je艣li tego numeru nie poda艂e艣, tj, w zale偶no艣ci od etapu, na kt贸rym przerwa艂e艣 proces.
2 Zawarcie i obs艂uga umowy W momencie zawarcia umowy, wykorzystujemy Twoje dane osobowe do przygotowania umowy, a potem do monitorowania wywi膮zywania si臋 Ciebie z warunk贸w umowy. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy, a nast臋pnie do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo. (do 6 lat od wymagalno艣ci zawartej z Tob膮 umowy)
3 Udost臋pnienie konta / panelu klienta W celu u艂atwienia Tobie obs艂ugi umowy, bezp艂atnie udost臋pniamy konto / panel Klienta, gdzie mo偶esz sprawdzi膰 histori臋 zawartych um贸w, dokona膰 sp艂aty zobowi膮za艅, aktualizowa膰 swoje dane osobowe, zarz膮dza膰 zgod膮 marketingow膮 oraz zweryfikowa膰 limit na zakupy z PayPo. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do usuni臋cia konta / panelu klienta, a nast臋pnie do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalno艣ci zawartej z Tob膮 umowy)
4 Kontakt z Tob膮 Kontaktujemy si臋 z Tob膮 w celu weryfikacji poprawno艣ci funkcjonowania serwisu PayPo, poprawno艣ci wprowadzanych danych oraz wyja艣nienia problem贸w (np. je艣li wyst膮pi u Ciebie nadp艂ata) art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy.
5 Kontakt ze sklepem, w kt贸rym robi艂e艣 zakupy z u偶yciem metody p艂atno艣ci PayPo W przypadku, gdy np. napiszesz nam, 偶e zwr贸ci艂e艣 towar do sklepu, mo偶emy skontaktowa膰 si臋 ze sklepem w celu potwierdzenia tych informacji. W tym celu pracownikowi sklepu podajemy Twoje dane osobowe, 偶eby zidentyfikowa膰 transakcj臋. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy.
6 Realizacja obowi膮zk贸w prawnych 1) ustawa z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci 2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 3) ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia艂aniu praniu pieni臋dzy oraz finansowaniu terroryzmu 4) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym 5) ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w 6) ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udost臋pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 7) ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim art. 6 ust 1 lit. c RODO ppkt 1), 3) - 5 lat od powstania obowi膮zku prawnego
7 Przetwarzanie danych osobowych bezwzgl臋dnie niezb臋dne do zapobiegania oszustwom Twoje dane osobowe przekazywane s膮 do system贸w antyfraudowych dbaj膮cych o bezpiecze艅stwo zawieranych z PayPo um贸w i przetwarzane w celu oceny wiarygodno艣ci dzia艂a艅, jakie podejmujesz w procesie zawierania z PayPo umowy, a nast臋pnie przekazywane do silnika decyzyjnego odpowiedzialnego za聽m.in. wyliczenie limitu. art. 6 ust 1 lit. f RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy, o ile zostanie zawarta, a nast臋pnie do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalno艣ci zawartej z Tob膮 umowy) lub w przypadku niezawarcia umowy: przez okres 12 miesi臋cy, je艣li poda艂e艣 nr PESEL, 30 dni 鈥 je艣li tego numeru nie poda艂e艣, tj, w zale偶no艣ci od etapu, na kt贸rym przerwa艂e艣 proces.
8 Dochodzenie roszcze艅 Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, zwi膮zanymi z zawart膮 przez Ciebie umow膮 lub 艣wiadczonymi Tobie us艂ugami. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy, o ile zostanie zawarta, a nast臋pnie do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalno艣ci zawartej z Tob膮 umowy) lub w przypadku niezawarcia umowy: przez okres 12 miesi臋cy, je艣li poda艂e艣 nr PESEL, 30 dni 鈥 je艣li tego numeru nie poda艂e艣, tj, w zale偶no艣ci od etapu, na kt贸rym przerwa艂e艣 proces.
9 Cele analityczne i sprawozdawcze W celu rozwijania produkt贸w i us艂ug PayPo analizuje m.in. informacje o zawartych umowach. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres 3 lat
10 Marketing bezpo艣redni, w tym profilowanie oraz marketing produkt贸w i us艂ug podmiot贸w trzecich Je艣li wyrazisz zgod臋 na kontakt drog膮 elektroniczn膮 w tym celu, PayPo prze艣le Ci informacje o nowych sklepach, w kt贸rych mo偶na p艂aci膰 z PayPo oraz o nowych usprawnieniach, promocjach, czy produktach, jakie wprowadza. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingowym lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drog膮 elektroniczn膮.
11 Prowadzenie dzia艂a艅 marketingowych (wi臋cej na ten temat przeczytasz w sekcji po艣wi臋conej plikom cookies) W celu promowania us艂ug, PayPo wy艣wietla u偶ytkownikom reklamy (w tym profilowane). art. 6 ust. 1 lit. a RODO 3 lata oraz przez okres wa偶no艣ci plik贸w cookies
Sk膮d pozyskujemy Twoje dane osobowe?

殴r贸d艂o pochodzenia danych osobowych:

1. od Ciebie;

2. sklep internetowy, w kt贸rym zrobi艂e艣 zakupy z u偶yciem metody p艂atno艣ci PayPo;

3. Biura Informacji Gospodarczej;

4. Krajowe Instytucje P艂atnicze;

5. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej - aktualna lista Uczestnik贸w dost臋pna jest na stronie internetowej https://www.credit-check.pl/uczestnicy/

6. og贸lnodost臋pne rejestry;

7. dane wysy艂ane w spos贸b zautomatyzowany przez Twoj膮 przegl膮dark臋 internetow膮.

8. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzib膮 w Warszawie (00-807), ul. Aleje Jerozolimskie 100, o numerze NIP: 526-27-53-128,KRS: 0000182408,REGON: 015613573.

Kto b臋dzie odbiorc膮 Twoich danych?

Przez odbiorc臋 danych nale偶y rozumie膰 osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮, organ publiczny, jednostk臋 lub inny podmiot, kt贸remu ujawnia si臋 dane osobowe, niezale偶nie od tego, czy jest stron膮 trzeci膮 (strona trzecia oznacza osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮, organ publiczny, jednostk臋 lub podmiot inny ni偶 osoba, kt贸rej dane dotycz膮, administrator, podmiot przetwarzaj膮cy czy osoby, kt贸re 鈥 z upowa偶nienia administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego 鈥 mog膮 przetwarza膰 dane osobowe). Organy publiczne, kt贸re mog膮 otrzymywa膰 dane osobowe w ramach konkretnego post臋powania zgodnie z prawem Unii lub prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego, nie s膮 jednak uznawane za odbiorc贸w; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi by膰 zgodne z przepisami o ochronie danych maj膮cymi zastosowanie stosownie do cel贸w przetwarzania.

Odbiorc膮 Twoich udost臋pnianych przez PayPo danych osobowych mog膮 by膰:

1. Krajowe Instytucje P艂atnicze (w szczeg贸lno艣ci Dotpay Sp. z o.o. KRS 0000700791 - serwis dotpay.pl, PayPro S.A. KRS: 0000347935 - serwis przelewy24.pl, eCard S.A. KRS 0000042304 鈥 serwis ecard.pl);

2. Biura Informacji Gospodarczej (w szczeg贸lno艣ci Krajowy Rejestr D艂ug贸w Biuro Informacji Gospodarczej S.A. KRS: 0000169851);

3. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej, prowadzonej przez CRIF Sp. z o.o. nr KRS 0000185908 - aktualna lista Uczestnik贸w dost臋pna jest na stronie internetowej http://www.creditcheck.pl/uczestnicy/

4. sklepy internetowe, w kt贸rych zrobi艂e艣 zakup z u偶yciem metody p艂atno艣ci PayPo;

a tak偶e:

5. firmy wysy艂aj膮ce na nasze zlecenie SMSy oraz e-maile;

6. firmy obs艂uguj膮ce po艂膮czenia telefoniczne;

7. podmioty wspomagaj膮ce odzyskiwanie nale偶no艣ci;

8. podmioty 艣wiadcz膮ce dla PayPo us艂ugi ksi臋gowe;

9. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi prawne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo;

10. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi informatyczne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo, w tym us艂ugi hostingowe;

11. podmioty zapewniaj膮ce us艂ugi marketingowe*;

12. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi maj膮ce na celu optymalizacj臋 serwisu*;

13. podmioty realizuj膮ce dzia艂ania analityczne dla PayPo*;

14. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi call-center;

15. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi biznesowe maj膮ce na celu weryfikacj臋 danych Klienta;

16. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowi膮zany do udost臋pnienia im danych osobowych niewyst臋puj膮ce w ramach konkretnego post臋powania.

17.ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzib膮 w Warszawie (00-807), ul. Aleje Jerozolimskie 100,o numerze NIP: 526-27-53-128,KRS: 0000182408,REGON: 015613573.

*W tych przypadkach dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane do pa艅stw/organizacji mi臋dzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy pa艅stwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zosta艂y uznane za zapewniaj膮ce adekwatny stopie艅 ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowi膮zuj膮cego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpiecze艅, kt贸re mog膮 polega膰 na skorzystaniu z wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyj臋tych przez Komisj臋 Europejsk膮, standardowych klauzul ochrony danych przyj臋tych przez Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie mo偶na uzyska膰 na wniosek z艂o偶ony pisemnie na adres siedziby Administratora.

Czy Twoje dane s膮 bezpieczne?

Komunikacja pomi臋dzy komputerem u偶ytkownika a serwerem PayPo jest zaszyfrowana z u偶yciem protoko艂u SSL (Secure Socket Layer), czyli odpowiedniego kodowania przekazywanych danych. System PayPo posiada odpowiednie zabezpieczenia przed atakami hakerskimi i pr贸b膮 przej臋cia posiadanych danych. Zgodnie z wymogami organizacji p艂atniczych, firmy oferuj膮ce p艂atno艣ci online powinny spe艂nia膰 rygorystyczne standardy bezpiecze艅stwa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), dzi臋ki czemu informacje przekazywane podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym s膮 nale偶ycie zabezpieczone. Oznacza to, 偶e zachowane s膮 najwy偶sze standardy ochrony i mo偶esz by膰 spokojny o bezpiecze艅stwo swoich danych.

Jak d艂ugo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie d艂u偶ej ni偶 jest to konieczne do realizacji cel贸w, dla kt贸rych je zgromadzono, chyba, 偶e obowi膮zuj膮ce przepisy prawa wymagaj膮 od PayPo ich d艂u偶szego przechowywania. Okresy przechowywania mog膮 jednak r贸偶ni膰 si臋 w zale偶no艣ci od celu przetwarzania. Szczeg贸艂owe informacje znajdziesz w Tabeli nr 1.

Po up艂ywie okres贸w przechowywania Twoje dane osobowe zostan膮 usuni臋te lub zanonimizowane.

Jakie prawa przys艂uguj膮 Ci w zwi膮zku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych przys艂uguj膮ce osobie, kt贸rej dotycz膮:

1. prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, je艣li Twoje dane znajduj膮ce si臋 w posiadaniu PayPo s膮 niedok艂adne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie informatycznym nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. Mo偶esz przes艂a膰 te dane innemu administratorowi danych lub za偶膮da膰, aby Administrator przes艂a艂 dane do innego administratora. Jednak偶e Administrator zrobi to, tylko je艣li takie przes艂anie jest technicznie mo偶liwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przys艂uguje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz kt贸rych przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany;

5. prawo do odwo艂ania od decyzji podejmowanej na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych;

6. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; dla podstawy przetwarzania danych;

7. prawo do usuni臋cia danych osobowych, je艣li Twoje dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszcze艅;

osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮 uzna, i偶 przetwarzanie danych osobowych jej dotycz膮cych, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urz臋du Ochrony
Danych Osobowych Urz膮d
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnie艅 mo偶esz skorzysta膰 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: ado@sandbox.paypo.pl, b膮d藕 na infolinii.

PayPo w terminie miesi膮ca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o dzia艂aniach podj臋tych w zwi膮zku z Twoim 偶膮daniem. W szczeg贸lnie skomplikowanych przypadkach termin ten mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony o kolejne 2 miesi膮ce od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego 偶膮dania, jeste艣my uprawnieni do weryfikacji Twojej to偶samo艣ci, aby Twoje dane nie trafi艂y do nieuprawnionej osoby. Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j nagminny charakter, PayPo mo偶e za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.

Pliki cookies

Serwis PayPo, jak wi臋kszo艣膰 witryn internetowych, korzysta z tzw. plik贸w cookies (ciasteczek).

Wi臋cej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatno艣ci i plik贸w cookies.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

1. PayPo przetwarza dane w spos贸b zautomatyzowany, w ramach serwer贸w, oprogramowania, infrastruktury zarz膮dzanej przez PayPo oraz zarz膮dzanych przez niego system贸w. Administrator prowadzi profilowanie czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych do oceny niekt贸rych czynnik贸w osobowych oceny fizycznej, w szczeg贸lno艣ci do analizy mo偶liwo艣ci udzielenia odroczenia Twojej p艂atno艣ci, tj. w celu zawarcia umowy. Profilowanie tego typu jest niezb臋dne do zawarcia umowy i zgodne z art. 22 ust. 2 lit. a RODO.

2. Administrator w spos贸b zautomatyzowany oraz tymczasowy gromadzi dane w plikach Log, kt贸re s膮 przekazywane przez przegl膮dark臋, o ile nie zosta艂y dezaktywowane.

3. Analiza serwerowych plik贸w Log pod k膮tem danych osobowych nie jest przeprowadzana. Ewentualne gromadzenie danych osobowych odbywa si臋 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes PayPo polega na zapewnieniu prawid艂owego dzia艂ania serwisu.

PayPo dokonuje r贸wnie偶 profilowania, w oparciu o pliki cookies, w celach marketingowych 鈥 w odniesieniu do Ciebie b臋dzie to mia艂o miejsce, je艣li zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojej przegl膮darki) na takie dzia艂ania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub us艂ugami mo偶esz by膰 zainteresowany, wykorzystuj膮c do tego informacje o wy艣wietlanych przez Ciebie tre艣ciach. Dzi臋ki temu, reklamy produkt贸w lub us艂ug wy艣wietlane w ramach us艂ug internetowych, z kt贸rych korzystasz, b臋d膮 bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Profilowanie tego typu nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywo艂uj膮cych wobec Ciebie skutki prawne lub wp艂ywaj膮cych na Ciebie w podobnie istotny spos贸b.

Czy podanie danych osobowych jest obowi膮zkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do oceny mo偶liwo艣ci zawarcia z Tob膮 umowy, a w przypadku decyzji pozytywnej, do jej zawarcia i wykonania.

Informacje marketingowe

Informacje marketingowe 鈥 masz mo偶liwo艣膰 wyra偶enia ch臋ci otrzymywania od PayPo informacji marketingowych drog膮 elektroniczn膮. Mo偶esz w ka偶dym czasie wycofa膰 udzielon膮 zgod臋 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: ado@sandbox.paypo.pl, przez u偶ycie linka znajduj膮cego si臋 w otrzymanej od PayPo wiadomo艣ci e-mail lub za po艣rednictwem konta/panelu klienta, b膮d藕 na Infolinii.

Je艣li za艂o偶y艂e艣 Panel Klienta w PayPo Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych (dalej: 鈥濧dministrator鈥 lub 鈥濸ayPo鈥) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 1 075 650,00 z艂otych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem mo偶na kontaktowa膰 si臋 pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail:聽bok@sandbox.paypo.pl

2. Administrator powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶na si臋 skontaktowa膰 listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@sandbox.paypo.pl


Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

1. PayPo przetwarza dane osobowe zwi膮zan膮 z identyfikacj膮 Twojej osoby weryfikacj膮 Twojej to偶samo艣ci oraz ocen膮 Twojej zdolno艣ci kredytowej, co mo偶e obejmowa膰 w szczeg贸lno艣ci:

- imi臋 i nazwisko,

- numer PESEL,

- adres zamieszkania,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- zobowi膮zania pieni臋偶ne z tytu艂u po偶yczek udzielonych przez uczestnik贸w Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej oraz ich sp艂acalno艣膰,

- histori臋 p艂atno艣ci w Krajowych Instytucjach P艂atniczych,

2. Dodatkowo w trakcie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak:

- adres IP urz膮dzenia;

- nazwa domeny;

- rodzaj przegl膮darki;

- typ systemu operacyjnego;

- rodzaj urz膮dzenia z kt贸rego nawi膮zywane jest po艂膮czenie;

- czas po艂膮czenia z serwisem;

- inne dane zwi膮zane z Twoim zachowaniem na stronie.

Na jakiej podstawie PayPo mo偶e przetwarza膰 Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane, kt贸re pozyskali艣my w ramach 艣wiadczenia us艂ug zgodnie z RODO. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest:

1. zawarcie i wykonanie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2. prawnie uzasadniona ochrona interes贸w PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3. wype艂nienie obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

W jakich celach Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane?

Szczeg贸艂owy spos贸b, zakres i cele przetwarzania danych zosta艂y opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH OPIS CELU PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Umowa lub dzia艂ania podejmowane na Twoje 偶膮danie zmierzaj膮ce do jej zawarcia. Na podstawie danych otrzymanych od Ciebie, ze sklepu (je艣li ju偶 kiedy艣 zawar艂e艣 z PayPo Umow臋 kedytu), z Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej, Krajowych Instytucji P艂atniczych, Biur Informacji Gospodarczych dokonujemy analizy, czy mo偶emy zaoferowa膰 Ci zawarcie umowy z nami (w tym weryfikujemy Tw贸j limit zakupowy) art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ustania momentu mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo
2 Realizacja obowi膮zk贸w prawnych 1) ustawa z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci 2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 3) ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia艂aniu praniu pieni臋dzy oraz finansowaniu terroryzmu 4) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym 5) ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w 6) ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udost臋pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych art. 6 ust 1 lit. c RODO ppkt 1), 3) - 5 lat od powstania obowi膮zku prawnego
3 Do cel贸w analitycznych i sprawozdawczych Aby m贸c rozwija膰 nasze us艂ugi analizujemy przekrojowe dane U偶ytkownik贸w oraz Klient贸w art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres 3 lat

4 Przetwarzanie danych osobowych bezwzgl臋dnie niezb臋dne do zapobiegania oszustwom Dane osobowe U偶ytkownik贸w oraz Klient贸w przekazywane s膮 do system贸w antyfraudowych dbaj膮cych o bezpiecze艅stwo us艂ug 艣wiadczonych przez PayPo. Mechanizmy przetwarzaj膮 Twoje dane osobowe celem oceny wiarygodno艣ci dzia艂a艅 podejmowanych przez Ciebie w systemach PayPo. S膮 one przekazywane do silnika decyzyjnego odpowiedzialnego za mi臋dzy innymi wyliczenie przyznanego limitu. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo
5 Dochodzenie roszcze艅 Przetwarzamy Twoje dane w celu dochodzenia ewentualnych roszcze艅 lub obrony przed takimi roszczeniami przez PayPo. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo
6 Do cel贸w marketingu bezpo艣redniego, w tym profilowania oraz do marketingu produkt贸w i us艂ug podmiot贸w trzecich Raz na jaki艣 czas (na og贸艂 raz w miesi膮cu) mo偶emy przes艂a膰 Ci informacj臋 o nowych sklepach, w kt贸rych mo偶na p艂aci膰 z PayPo oraz o nowych usprawnieniach czy produktach, jakie wprowadzamy. Masz mo偶liwo艣膰 rezygnacji z tej opcji w panelu klienta lub poprzez u偶ycie linka znajduj膮cego si臋 w otrzymanej wiadomo艣ci. Czasami te偶 badamy poziom satysfakcji z us艂ugi po jej wykonaniu. art. 6 ust 1 lit. f RODO Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingowym lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drog膮 elektroniczn膮.
7 Prowadzenie dzia艂a艅 marketingowych (wi臋cej na ten temat przeczytasz w sekcji po艣wi臋conej plikom cookies) W celu promowania naszych us艂ug wy艣wietlamy u偶ytkownikom reklamy (w tym profilowane) art. 6 ust 1 lit. f RODO 3 lata oraz przez okres wa偶no艣ci plik贸w cookies.
Sk膮d pozyskujemy Twoje dane osobowe?

殴r贸d艂o pochodzenia danych osobowych:

1. osoba, kt贸rej dane dotycz膮;

2. sklep, w kt贸rym osoba, kt贸rej dane dotycz膮 dokonuje zakup贸w;

3. Biura Informacji Gospodarczej;

4. Krajowe Instytucje P艂atnicze;

5. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej - aktualna lista Uczestnik贸w dost臋pna jest na stronie internetowej https://www.credit-check.pl/uczestnicy/

6. og贸lnodost臋pne rejestry;

7. dane wysy艂ane w spos贸b zautomatyzowany przez Twoj膮 przegl膮dark臋 internetow膮.

8. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzib膮 w Warszawie (00-807), ul. Aleje Jerozolimskie 100, o numerze NIP: 526-27-53-128,KRS: 0000182408,REGON: 015613573.

Komu mo偶emy udost臋pni膰 Twoje dane osobowe?

Przez odbiorc臋 danych 聽nale偶y rozumie膰 osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮, organ publiczny, jednostk臋 lub inny podmiot, kt贸remu ujawnia si臋 dane osobowe, niezale偶nie od tego, czy jest stron膮 trzeci膮 (strona trzecia oznacza osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮, organ publiczny, jednostk臋 lub podmiot inny ni偶 osoba, kt贸rej dane dotycz膮, administrator, podmiot przetwarzaj膮cy czy osoby, kt贸re 鈥 z upowa偶nienia administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego 鈥 mog膮 przetwarza膰 dane osobowe). Organy publiczne, kt贸re mog膮 otrzymywa膰 dane osobowe w ramach konkretnego post臋powania zgodnie z prawem Unii lub prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego, nie s膮 jednak uznawane za odbiorc贸w; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi by膰 zgodne z przepisami o ochronie danych maj膮cymi zastosowanie stosownie do cel贸w przetwarzania. Udost臋pnienie stanowi przekazanie danych osobowych odbiorcy danych, kt贸ry sam decyduje o celach i 艣rodkach przetwarzania danych.
Odbiorc膮 udost臋pnianych danych osobowych b臋d膮:

1. Krajowe Instytucje P艂atnicze (w szczeg贸lno艣ci Dotpay Sp. z o.o. KRS 0000700791 - serwis dotpay.pl, PayPro S.A. KRS: 0000347935 - serwis przelewy24.pl, eCard S.A. KRS 0000042304 鈥 serwis ecard.pl);

2. Biura Informacji Gospodarczej (w szczeg贸lno艣ci Krajowy Rejestr D艂ug贸w Biuro Informacji Gospodarczej S.A. KRS: 0000169851, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., KRS: 0000182408);

3. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Po偶yczkowej, prowadzonej przez CRIF Sp. z o.o. nr KRS 0000185908 - aktualna lista Uczestnik贸w dost臋pna jest na stronie internetowej http://www.creditcheck.pl/uczestnicy/

4. sklepy internetowe, w kt贸rych zrobi艂e艣 zakup z u偶yciem PayPo;

Komu mo偶emy powierzy膰 Twoje dane osobowe?

Przez podmiot przetwarzaj膮cy nale偶y rozumie膰 osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮, organ publiczny, jednostk臋 lub inny podmiot, kt贸ry przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. W przypadku powierzenia danych podmiot przetwarzaj膮cy otrzymuje dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem. PayPo korzysta/mo偶e korzysta膰 z us艂ug zewn臋trznych dostawc贸w, w szczeg贸lno艣ci takich jak:

1. firmy wysy艂aj膮ce na nasze zlecenie SMSy oraz e-maile;

2. firmy obs艂uguj膮ce po艂膮czenia telefoniczne;

3. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi prawne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo;

4. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi informatyczne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo, w tym us艂ugi hostingowe;

5. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi call-center;

6. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi biznesowe maj膮ce na celu weryfikacj臋 danych Klienta;

7. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi w zakresie wspomagania PayPo w realizacji dzia艂a艅 marketingowych;

8. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi analityczne;

przy czym takie podmioty przetwarzaj膮 dane na podstawie umowy z administratorem i wy艂膮cznie zgodnie z jego polecenie.

W zwi膮zku z korzystaniem przez PayPo z narz臋dzi analitycznych Twoje dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane do pa艅stw/organizacji mi臋dzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy pa艅stwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zosta艂y uznane za zapewniaj膮ce adekwatny stopie艅 ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowi膮zuj膮cego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpiecze艅, kt贸re mog膮 polega膰 na skorzystaniu z wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyj臋tych przez Komisj臋 Europejsk膮, standardowych klauzul ochrony danych przyj臋tych przez Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie mo偶na uzyska膰 na wniosek z艂o偶ony pisemnie na adres siedziby Administratora.

Czy Twoje dane s膮 bezpieczne?

Komunikacja pomi臋dzy komputerem u偶ytkownika a serwerem PayPo jest zaszyfrowana z u偶yciem protoko艂u SSL (Secure Socket Layer), czyli odpowiedniego kodowania przekazywanych danych. Nasz system posiada odpowiednie zabezpieczenia przed atakami hakerskimi i pr贸b膮 przej臋cia posiadanych danych. Zgodnie z wymogami organizacji p艂atniczych, firmy oferuj膮ce p艂atno艣ci online powinny spe艂nia膰 rygorystyczne standardy bezpiecze艅stwa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), dzi臋ki czemu informacje przekazywane podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym s膮 nale偶ycie zabezpieczone. Oznacza to, 偶e zachowane s膮 najwy偶sze standardy ochrony i mo偶esz by膰 spokojny o bezpiecze艅stwo swoich danych.

Jakie prawa przys艂uguj膮 Ci w zwi膮zku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych przys艂uguj膮ce osobie, kt贸rej dotycz膮:

1. prawo聽dost臋pu do tre艣ci swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, je艣li Twoje dane znajduj膮ce si臋 w naszym posiadaniu s膮 niedok艂adne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie informatycznym nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. Mo偶esz przes艂a膰 te dane innemu administratorowi danych lub za偶膮da膰, aby Administrator przes艂a艂 dane do innego administratora. Jednak偶e Administrator zrobi to, tylko je艣li takie przes艂anie jest technicznie mo偶liwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przys艂uguje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz kt贸rych przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany;

5. prawo do odwo艂ania od decyzji podejmowanej na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych;

6. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; dla podstawy przetwarzania danych;

7. prawo do usuni臋cia danych osobowych, je艣li Twoje dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszcze艅;

osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮 uzna, i偶 przetwarzanie danych osobowych jej dotycz膮cych, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urz臋du Ochrony
Danych Osobowych Urz膮d
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnie艅 mo偶esz skorzysta膰 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@sandbox.paypo.pl

PayPo w terminie miesi膮ca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o dzia艂aniach podj臋tych w zwi膮zku z Twoim 偶膮daniem. W szczeg贸lnie skomplikowanych przypadkach termin ten mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony o kolejne 2 miesi膮ce od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego 偶膮dania, jeste艣my uprawnieni do weryfikacji Twojej to偶samo艣ci, aby Twoje dane nie trafi艂y do nieuprawnionej osoby. Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j nagminny charakter, PayPo mo偶e za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

1. PayPo przetwarza dane w spos贸b zautomatyzowany, w ramach serwer贸w, oprogramowania, infrastruktury zarz膮dzanej przez PayPo oraz zarz膮dzanych przez niego system贸w. Administrator prowadzi profilowanie, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych do oceny niekt贸rych czynnik贸w osobowych oceny fizycznej, w szczeg贸lno艣ci do analizy mo偶liwo艣ci udzielenia odroczenia Twojej p艂atno艣ci, tj. w celu zawarcia umowy. Profilowanie tego typu jest niezb臋dne do zawarcia umowy i zgodne z art. 22 ust. 2 lit. a RODO.

2. Administrator w spos贸b zautomatyzowany oraz tymczasowy gromadzi dane w plikach Log, kt贸re s膮 przekazywane przez przegl膮dark臋, o ile nie zosta艂y dezaktywowane.

3. Analiza serwerowych plik贸w Log pod k膮tem danych osobowych nie jest przeprowadzana. Ewentualne gromadzenie danych osobowych odbywa si臋 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu prawid艂owego dzia艂ania serwisu.

PayPo dokonuje r贸wnie偶 profilowania, w oparciu o pliki cookies, w celach marketingowych 鈥 w odniesieniu do Ciebie b臋dzie to mia艂o miejsce, je艣li zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojej przegl膮darki) na takie dzia艂ania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub us艂ugami mo偶esz by膰 zainteresowany, wykorzystuj膮c do tego informacje o wy艣wietlanych przez Ciebie tre艣ciach. Dzi臋ki temu, reklamy produkt贸w lub us艂ug wy艣wietlane w ramach us艂ug internetowych, z kt贸rych korzystasz, b臋d膮 bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Profilowanie tego typu nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywo艂uj膮cych wobec Ciebie skutki prawne lub wp艂ywaj膮cych na Ciebie w podobnie istotny spos贸b.

Czy podanie danych osobowych jest obowi膮zkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do realizacji us艂ugi.

Informacje marketingowe

Informacje marketingowe 鈥 masz mo偶liwo艣膰 wyra偶enia ch臋ci otrzymywania od nas informacji marketingowych drog膮 elektroniczn膮. Mo偶esz w ka偶dym czasie wycofa膰 udzielon膮 zgod臋 poprzez u偶ycie linka znajduj膮cego si臋 w otrzymanej wiadomo艣ci e-mail lub za po艣rednictwem Panelu Klienta, b膮d藕 Infolinii.

Je艣li skorzysta艂e艣 z bramki p艂atniczej PayPo Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych (dalej: 鈥濧dministrator鈥 lub 鈥濸ayPo鈥) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 1.075.650 z艂otych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem mo偶na kontaktowa膰 si臋 pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail:聽bok@sandbox.paypo.pl

2. Administrator powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶na si臋 skontaktowa膰 listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail:聽ado@sandbox.paypo.pl

Sk膮d pozyskali艣my Twoje dane osobowe?

Administrator otrzymuje Twoje dane osobowe (dane identyfikacyjne, kontaktowe, dane dotycz膮ce zam贸wionego przez Ciebie towaru) ze sklepu internetowego, w kt贸rym wykonywa艂e艣 zakupy.

Na jakiej podstawie PayPo mo偶e przetwarza膰 Twoje dane osobowe?

Cele i podstawy oraz okresy przetwarzania Twoich danych osobowych zosta艂y opisane w Tabeli:

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Zawarcie i obs艂uga umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO; Do momentu przedawnienia roszcze艅. Kodeks cywilny (3 lata)
2 Dochodzenie roszcze艅 art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu przedawnienia roszcze艅. Kodeks cywilny (3 lata);
3 Realizacja obowi膮zk贸w prawnych art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 1) ustawa z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci (5 lat od powstania obowi膮zku prawnego) 2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 3) ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia艂aniu praniu pieni臋dzy oraz finansowaniu terroryzmu (5 lat od powstania obowi膮zku prawnego) 4) ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o us艂ugach p艂atniczych 5) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
4 Zapobieganie oszustwom zwi膮zanym z wykonywanymi us艂ugami p艂atniczymi lub prowadzeniem systemu p艂atno艣ci oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez w艂a艣ciwe organy. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu przedawnienia roszcze艅. Kodeks cywilny (3 lata)
Komu mo偶emy udost臋pni膰 Twoje dane osobowe?

Odbiorc膮 udost臋pnianych danych osobowych b臋d膮:

1. PayPro S.A. KRS: 0000347935 - serwis przelewy24.pl,

2. sklepy internetowe, w kt贸rych zrobi艂e艣 zakup 鈥 zwrotnie poinformujemy sklep jako odbiorc臋 p艂atno艣ci, 偶e dokona艂e艣 zap艂aty za zam贸wiony towar,

3. inni dostawcy us艂ug p艂atniczych; udost臋pnienie danych tym odbiorcom nast臋puje w zakresie, w jakim dane musz膮 by膰 im przekazywane w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug p艂atniczych oraz w zakresie, w jakim dane musz膮 by膰 im przekazywane w celach okre艣lonych w Tabeli w punktach 3-4,

4. a tak偶e w innych przypadkach, gdy podmioty te uprawnione s膮 do uzyskania od PayPo informacji, w tym informacji zawieraj膮cych dane osobowe; w szczeg贸lno艣ci obejmuje to banki i oddzia艂y bank贸w zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieni膮dza elektronicznego, instytucje p艂atnicze, operator贸w kart kredytowych, p艂atniczych, wirtualnych,

5. inne ni偶 wskazane powy偶ej podmioty, kt贸re na podstawie przepis贸w prawa uprawnione s膮 do uzyskiwania od PayPo informacji zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 PayPo, kt贸re to informacje mog膮 obejmowa膰 Twoje dane osobowe, w tym w szczeg贸lno艣ci organy nadzorcze wobec PayPo.

Komu mo偶emy powierzy膰 Twoje dane osobowe?

PayPo korzysta/mo偶e korzysta膰 z us艂ug zewn臋trznych dostawc贸w, w szczeg贸lno艣ci takich jak:

1. podmioty 艣wiadcz膮ce dla PayPo us艂ugi ksi臋gowe;

2. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi prawne, audytorzy badaj膮cy dokumenty zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo;

3. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi informatyczne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo, w tym us艂ugi hostingowe;

4. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi nagrywania po艂膮cze艅 telefonicznych.

Jakie prawa przys艂uguj膮 Ci w zwi膮zku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych przys艂uguj膮ce osobie, kt贸rej dotycz膮:

1. prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, je艣li Twoje dane znajduj膮ce si臋 w naszym posiadaniu s膮 niedok艂adne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do聽przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie informatycznym nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. Mo偶esz przes艂a膰 te dane innemu administratorowi danych lub za偶膮da膰, aby Administrator przes艂a艂 dane do innego administratora. Jednak偶e Administrator zrobi to, tylko je艣li takie przes艂anie jest technicznie mo偶liwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przys艂uguje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz kt贸rych przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany;

5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;

6. prawo do usuni臋cia danych osobowych, je艣li Twoje dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszcze艅;

osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮 uzna, i偶 przetwarzanie danych osobowych jej dotycz膮cych, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest: Prezes Urz臋du Ochrony
Danych Osobowych Urz膮d
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnie艅 mo偶esz skorzysta膰 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@sandbox.paypo.pl

PayPo w terminie miesi膮ca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o dzia艂aniach podj臋tych w zwi膮zku z Twoim 偶膮daniem. W szczeg贸lnie skomplikowanych przypadkach termin ten mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony o kolejne 2 miesi膮ce od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego 偶膮dania, jeste艣my uprawnieni do weryfikacji Twojej to偶samo艣ci, aby Twoje dane nie trafi艂y do nieuprawnionej osoby. Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j nagminny charakter, PayPo mo偶e za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.

Je艣li jeste艣 Kontrahentem PayPo prowadz膮cym jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮
lub b臋d膮cym wsp贸lnikiem sp贸艂ki cywilnej
Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: 鈥濧dministrator鈥 lub 鈥濸ayPo鈥) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 1.075.650 z艂otych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem mo偶na kontaktowa膰 si臋 pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@sandbox.paypo.pl

2. Administrator powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶na si臋 skontaktowa膰 listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@sandbox.paypo.pl

Na jakiej podstawie PayPo mo偶e przetwarza膰 Twoje dane osobowe?

Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

zawarcie i wykonanie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

prawnie uzasadniona ochrona interes贸w PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

wype艂nienie obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

W jakich celach Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane?

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych zosta艂y opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Zawarcie i realizacja przedmiotu umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres realizacji umowy
2 Dochodzenie roszcze艅 art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu przedawnienia roszcze艅 鈥 3 lata od dnia rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia Umowy
3 Realizacja obowi膮zk贸w prawnych art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okres realizacji Umowy oraz 5 lat po rozwi膮zaniu lub wyga艣ni臋ciu Umowy
Komu mo偶emy udost臋pni膰 Twoje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mog膮 by膰:

a) podmioty wspomagaj膮ce odzyskiwanie nale偶no艣ci;

b) podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi prawne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo;

c) podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi informatyczne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo, w tym us艂ugi hostingowe;

d) podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi pocztowe, kurierskie;

e) podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi ksi臋gowe;

f) podmioty konsultingowe, audytowe i doradcze.

Dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane do pa艅stw/organizacji mi臋dzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy pa艅stwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zosta艂y uznane za zapewniaj膮ce adekwatny stopie艅 ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowi膮zuj膮cego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpiecze艅, kt贸re mog膮 polega膰 na skorzystaniu z wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyj臋tych przez Komisj臋 Europejsk膮, standardowych klauzul ochrony danych przyj臋tych przez Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie mo偶na uzyska膰 na wniosek z艂o偶ony pisemnie na adres siedziby Administratora.

Jak d艂ugo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie d艂u偶ej ni偶 jest to konieczne do realizacji cel贸w, dla kt贸rych je zgromadzono, chyba, 偶e obowi膮zuj膮ce przepisy prawa wymagaj膮 od nas ich d艂u偶szego przechowywania. Okresy przechowywania mog膮 jednak r贸偶ni膰 si臋 w zale偶no艣ci od celu przetwarzania. Szczeg贸艂owe informacje w Tabeli nr 1. Po up艂ywie okres贸w przechowywania Twoje dane osobowe zostan膮 usuni臋te lub zanonimizowane.

Jakie prawa przys艂uguj膮 Ci w zwi膮zku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych przys艂uguj膮ce osobie, kt贸rej dotycz膮:

1. prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, je艣li Twoje dane znajduj膮ce si臋 w naszym posiadaniu s膮 niedok艂adne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie informatycznym nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. Mo偶esz przes艂a膰 te dane innemu administratorowi danych lub za偶膮da膰, aby Administrator przes艂a艂 dane do innego administratora. Jednak偶e Administrator zrobi to, tylko je艣li takie przes艂anie jest technicznie mo偶liwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przys艂uguje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz kt贸rych przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany;

5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;

6. prawo do usuni臋cia danych osobowych, je艣li Twoje dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszcze艅;

7. osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮 uzna, i偶 przetwarzanie danych osobowych jej dotycz膮cych, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest: Prezes Urz臋du Ochrony
Danych Osobowych Urz膮d
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnie艅 mo偶esz skorzysta膰 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@sandbox.paypo.pl

PayPo w terminie miesi膮ca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o dzia艂aniach podj臋tych w zwi膮zku z Twoim 偶膮daniem. W szczeg贸lnie skomplikowanych przypadkach termin ten mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony o kolejne 2 miesi膮ce od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego 偶膮dania, jeste艣my uprawnieni do weryfikacji Twojej to偶samo艣ci, aby Twoje dane nie trafi艂y do nieuprawnionej osoby. Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j nagminny charakter, PayPo mo偶e za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.

Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j nagminny charakter, PayPo mo偶e za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

W procesie wykonywania umowy zawartej mi臋dzy Tob膮 a PayPo sp. z o.o. nie podejmujemy decyzji w spos贸b zautomatyzowany i Twoje dane nie b臋d膮 profilowane.

Czy podanie danych osobowych jest obowi膮zkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

Je艣li jeste艣 Cz艂onkiem Zarz膮du Kontrahenta PayPo Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej 鈥濧dministrator鈥 lub 鈥濸ayPo鈥) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 1.075.650 z艂otych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem mo偶na kontaktowa膰 si臋 pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@sandbox.paypo.pl

2. Administrator powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶na si臋 skontaktowa膰 listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@sandbox.paypo.pl

Na jakiej podstawie PayPo mo偶e przetwarza膰 Twoje dane osobowe?

Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

1. prawnie uzasadniona ochrona interes贸w Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

2. wype艂nienie obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe (dane identyfikacyjne) w zakresie niezb臋dnym do zawarcia umowy mi臋dzy nim i sp贸艂k膮, kt贸r膮 reprezentujesz (dalej: 鈥濽mowa鈥).

Sk膮d PayPo pozyska艂o Twoje dane osobowe?

PayPo przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym przez Ciebie w Umowie. Je艣li wymaga tego przepis prawa, Administrator mo偶e pozyska膰 Twoje dane osobowe r贸wnie偶 z obiektywnych i og贸lnodost臋pnych 藕r贸de艂 informacji (np. Centralny Rejestr Beneficjent贸w Rzeczywistych, Krajowy Rejestr S膮dowy).

W jakich celach Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane?

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych zosta艂y opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Kontakt z kontrahentem w celu wykonania postanowie艅 Umowy art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres realizacji Umowy
2 Dochodzenie roszcze艅 art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu przedawnienia roszcze艅 鈥 3 lata od dnia rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia Umowy
3 Przetwarzanie danych wynikaj膮ce z Ustawy o przeciwdzia艂aniu praniu brudnych pieni臋dzy i finansowaniu terroryzmu art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okres realizacji Umowy oraz 5 lat po rozwi膮zaniu lub wyga艣ni臋ciu Umowy
4 Realizacja obowi膮zk贸w prawnych w zakresie przepis贸w podatkowych i rachunkowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okres realizacji Umowy oraz 5 lat po rozwi膮zaniu lub wyga艣ni臋ciu Umowy
Komu mo偶emy udost臋pni膰 Twoje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mog膮 by膰:

a) podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi informatyczne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo, w tym us艂ugi hostingowe;

b) podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi pocztowe, kurierskie;

c) podmioty konsultingowe, audytowe i doradcze;

d) podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi prawne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo;

e) podmioty wspomagaj膮ce odzyskiwanie nale偶no艣ci;

f) podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi ksi臋gowe.

Zgodnie z rekomendacj膮 Komisji Nadzoru Finansowego Administrator korzystaj膮c z us艂ug innych dostawc贸w, nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak d艂ugo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie d艂u偶ej ni偶 jest to konieczne do realizacji cel贸w, dla kt贸rych je zgromadzono, chyba, 偶e obowi膮zuj膮ce przepisy prawa wymagaj膮 od nas ich d艂u偶szego przechowywania. Okresy przechowywania mog膮 jednak r贸偶ni膰 si臋 w zale偶no艣ci od celu przetwarzania. Szczeg贸艂owe informacje w Tabeli nr 1. Po up艂ywie okres贸w przechowywania Twoje dane osobowe zostan膮 usuni臋te lub zanonimizowane.

Jakie prawa przys艂uguj膮 Ci w zwi膮zku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych przys艂uguj膮ce osobie, kt贸rej dotycz膮:

1. prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, je艣li Twoje dane znajduj膮ce si臋 w naszym posiadaniu s膮 niedok艂adne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo wniesienia sprzeciwu;

5. prawo do usuni臋cia danych osobowych, je艣li Twoje dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszcze艅;

6. osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮 uzna, i偶 przetwarzanie danych osobowych jej dotycz膮cych, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urz臋du Ochrony
Danych Osobowych Urz膮d
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnie艅 mo偶esz skorzysta膰 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@sandbox.paypo.pl

PayPo w terminie miesi膮ca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o dzia艂aniach podj臋tych w zwi膮zku z Twoim 偶膮daniem. W szczeg贸lnie skomplikowanych przypadkach termin ten mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony o kolejne 2 miesi膮ce od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego 偶膮dania, jeste艣my uprawnieni do weryfikacji Twojej to偶samo艣ci, aby Twoje dane nie trafi艂y do nieuprawnionej osoby. Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j nagminny charakter, PayPo mo偶e za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.

Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j nagminny charakter, PayPo mo偶e za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

W procesie wykonywania Umowy PayPo nie podejmuje decyzji w spos贸b zautomatyzowany i Twoje dane nie b臋d膮 profilowane.

Je艣li jeste艣 Pracownikiem / Wsp贸艂pracownikiem Kontrahenta kontaktuj膮cym si臋
z PayPo w zwi膮zku z realizacj膮 umowy
Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: 鈥濧dministrator鈥 lub 鈥濸ayPo鈥) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 1.075.650 z艂otych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem mo偶na kontaktowa膰 si臋 pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@sandbox.paypo.pl

2. Administrator powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶na si臋 skontaktowa膰 listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@sandbox.paypo.pl

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie niezb臋dnym do obs艂ugi umowy mi臋dzy nim i Twoim Pracodawc膮/Zleceniodawc膮 (dalej 鈥濽mowy鈥), tj.: dane s艂u偶bowe (dane identyfikacyjne, kontaktowe).

Sk膮d pozyskali艣my Twoje dane osobowe?

Administrator otrzyma艂 Twoje dane osobowe od Twojego Pracodawcy/Zleceniodawcy, kt贸ry wskaza艂 Ci臋 jako osob臋 kontaktow膮 do obs艂ugi Umowy.

Na jakiej podstawie PayPo mo偶e przetwarza膰 Twoje dane osobowe?

Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Twoich danych osobowych jest ochrona prawnie uzasadnionych interes贸w PayPo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

W jakich celach Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane?

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych zosta艂y opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Kontakt z kontrahentem w celu wykonania postanowie艅 Umowy art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres realizacji Umowy
2 Dochodzenie roszcze艅 art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu przedawnienia roszcze艅 鈥 3 lata od dnia rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia Umowy
Komu mo偶emy udost臋pni膰 Twoje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mog膮 by膰:

a) podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi informatyczne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo, w tym us艂ugi hostingowe;

b) podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi pocztowe, kurierskie;

c) podmioty konsultingowe, audytowe i doradcze;

d) podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi prawne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo.

Dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane do pa艅stw/organizacji mi臋dzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy pa艅stwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zosta艂y uznane za zapewniaj膮ce adekwatny stopie艅 ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowi膮zuj膮cego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpiecze艅, kt贸re mog膮 polega膰 na skorzystaniu z wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyj臋tych przez Komisj臋 Europejsk膮, standardowych klauzul ochrony danych przyj臋tych przez Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie mo偶na uzyska膰 na wniosek z艂o偶ony pisemnie na adres siedziby Administratora.

Jak d艂ugo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie d艂u偶ej ni偶 jest to konieczne do realizacji cel贸w, dla kt贸rych je zgromadzono, chyba, 偶e obowi膮zuj膮ce przepisy prawa wymagaj膮 od nas ich d艂u偶szego przechowywania. Okresy przechowywania mog膮 jednak r贸偶ni膰 si臋 w zale偶no艣ci od celu przetwarzania. Szczeg贸艂owe informacje w Tabeli nr 1. Po up艂ywie okres贸w przechowywania Twoje dane osobowe zostan膮 usuni臋te lub zanonimizowane.

Jakie prawa przys艂uguj膮 Ci w zwi膮zku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych przys艂uguj膮ce osobie, kt贸rej dotycz膮:

1. prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, je艣li Twoje dane znajduj膮ce si臋 w naszym posiadaniu s膮 niedok艂adne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo wniesienia sprzeciwu;

5. prawo do usuni臋cia danych osobowych, je艣li Twoje dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszcze艅;

6. osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮 uzna, i偶 przetwarzanie danych osobowych jej dotycz膮cych, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urz臋du Ochrony
Danych Osobowych Urz膮d
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnie艅 mo偶esz skorzysta膰 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@sandbox.paypo.pl

PayPo w terminie miesi膮ca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o dzia艂aniach podj臋tych w zwi膮zku z Twoim 偶膮daniem. W szczeg贸lnie skomplikowanych przypadkach termin ten mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony o kolejne 2 miesi膮ce od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego 偶膮dania, jeste艣my uprawnieni do weryfikacji Twojej to偶samo艣ci, aby Twoje dane nie trafi艂y do nieuprawnionej osoby. Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j nagminny charakter, PayPo mo偶e za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.

Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j nagminny charakter, PayPo mo偶e za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

W procesie wykonywania Umowy nie podejmujemy decyzji w spos贸b zautomatyzowany i Twoje dane nie b臋d膮 profilowane.

Je艣li jeste艣 Beneficjentem Rzeczywistym Kontrahenta PayPo Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: 鈥濧dministrator鈥 lub 鈥濸ayPo鈥) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 1.075.650 z艂otych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem mo偶na kontaktowa膰 si臋 pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@sandbox.paypo.pl

2. Administrator powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶na si臋 skontaktowa膰 listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@sandbox.paypo.pl

Na jakiej podstawie PayPo mo偶e przetwarza膰 Twoje dane osobowe?

Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Twoich danych osobowych jest wype艂nienie obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe (dane identyfikacyjne) w zakresie niezb臋dnym do zawarcia umowy (dalej: 鈥濽mowa鈥) mi臋dzy nim i sp贸艂k膮, kt贸r膮 reprezentujesz (dalej: Sp贸艂ka).

Sk膮d PayPo pozyska艂o Twoje dane osobowe?

PayPo przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym przez reprezentanta Sp贸艂ki w zwi膮zku z zawarciem Umowy. Je艣li wymaga tego przepis prawa, Administrator mo偶e pozyska膰 Twoje dane osobowe r贸wnie偶 z obiektywnych i og贸lnodost臋pnych 藕r贸de艂 informacji (np. Centralny Rejestr Beneficjent贸w Rzeczywistych, Krajowy Rejestr S膮dowy).

W jakich celach Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane?

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych zosta艂y opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Przetwarzanie danych wynikaj膮ce z Ustawy o przeciwdzia艂aniu praniu brudnych pieni臋dzy i finansowaniu terroryzmu art. 6 ust. 1 lit. c RODO Zgodnie z art. 49 Ustawy o przeciwdzia艂aniu praniu pieni臋dzy oraz finansowaniu terroryzmu
Komu mo偶emy udost臋pni膰 Twoje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mog膮 by膰:

a) podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi informatyczne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo, w tym us艂ugi hostingowe;

b) podmioty konsultingowe, audytowe i doradcze;

c) podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi prawne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo.

Zgodnie z rekomendacj膮 Komisji Nadzoru Finansowego Administrator korzystaj膮c/ z us艂ug innych dostawc贸w, nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak d艂ugo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie d艂u偶ej ni偶 jest to konieczne do realizacji celu, dla kt贸rego je zgromadzono, chyba, 偶e obowi膮zuj膮ce przepisy prawa wymagaj膮 od nas ich d艂u偶szego przechowywania. Szczeg贸艂owe informacje w Tabeli nr 1. Po up艂ywie okresu przechowywania Twoje dane osobowe zostan膮 usuni臋te lub zanonimizowane.

Jakie prawa przys艂uguj膮 Ci w zwi膮zku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych przys艂uguj膮ce osobie, kt贸rej dotycz膮:

1. prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, je艣li Twoje dane znajduj膮ce si臋 w naszym posiadaniu s膮 niedok艂adne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usuni臋cia danych osobowych, je艣li Twoje dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszcze艅;

5. prawo do聽usuni臋cia danych osobowych, je艣li Twoje dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszcze艅;

osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮 uzna, i偶 przetwarzanie danych osobowych jej dotycz膮cych, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urz臋du Ochrony
Danych Osobowych Urz膮d
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnie艅 mo偶esz skorzysta膰 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@sandbox.paypo.pl

PayPo w terminie miesi膮ca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o dzia艂aniach podj臋tych w zwi膮zku z Twoim 偶膮daniem. W szczeg贸lnie skomplikowanych przypadkach termin ten mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony o kolejne 2 miesi膮ce od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego 偶膮dania, jeste艣my uprawnieni do weryfikacji Twojej to偶samo艣ci, aby Twoje dane nie trafi艂y do nieuprawnionej osoby. Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j nagminny charakter, PayPo mo偶e za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.

Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j nagminny charakter, PayPo mo偶e za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

W procesie wykonywania Umowy nie podejmujemy decyzji w spos贸b zautomatyzowany i Twoje dane nie b臋d膮 profilowane.

Je艣li jeste艣 Kandydatem do pracy w PayPo Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych (dalej: 鈥濧dministrator鈥 lub 鈥濸ayPo鈥) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 1.075.650 z艂otych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem mo偶na kontaktowa膰 si臋 pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@sandbox.paypo.pl

2. Administrator powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z kt贸rym mo偶na si臋 skontaktowa膰 listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@sandbox.paypo.pl

W jakich celach i na jakiej podstawie PayPo mo偶e przetwarza膰 Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, kt贸re pozyskali艣my od Ciebie w trakcie procesu rekrutacji na oferowane przez nas stanowisko w nast臋puj膮cych celach i na podstawie:

1. w przypadku Kandydata 鈥 osoby fizycznej prowadz膮cej dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 prowadz膮cej dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w zakresie: imienia i nazwiska, danych kontaktowych, wykszta艂cenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz innych danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, li艣cie motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstaw膮 przetwarzania wy偶ej wymienionych danych osobowych jest podj臋cie dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO);

2. w przypadku Kandydata 鈥 osoby fizycznej nieprowadz膮cej dzia艂alno艣ci gospodarczej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikaj膮cego z art. 22鹿 kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykszta艂cenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstaw膮 przetwarzania wy偶ej wymienionych danych osobowych jest obowi膮zek prawny (art. 6 ust. 1 c RODO),

3. w przypadku Kandydata 鈥 osoby fizycznej nieprowadz膮cej dzia艂alno艣ci gospodarczej w celu podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO),

4. w przypadku Kandydata 鈥 osoby fizycznej nieprowadz膮cej dzia艂alno艣ci gospodarczej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, tj. danych osobowych innych ni偶 wskazane w punkcie powy偶ej, przekazanych w CV, formularzu, li艣cie motywacyjnym i innych dokumentach. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Twoich danych osobowych jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO),

5. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie danych osobowych pozyskanych od Ciebie w trakcie procesu rekrutacji w zwi膮zku ze sprawdzeniem Twoich umiej臋tno艣ci i zdolno艣ci potrzebnych do pracy na okre艣lonym w og艂oszeniu stanowisku. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO),

6. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania fakt贸w oraz na wypadek dochodzenia ewentualnych roszcze艅. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO).

7. je艣li zosta艂e艣 polecony w zwi膮zku z realizacj膮 programu polece艅 pracowniczych na oferowane przez Administratora stanowisko, Twoje dane osobowe, tj.: imi臋 i nazwisko, otrzymali艣my r贸wnie偶 od pracownika polecaj膮cego z PayPo. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych zosta艂y opisane odpowiednio w pkt. 1-6 powy偶ej.

8. w celu przeprowadzenia przysz艂ych proces贸w rekrutacyjnych, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, li艣cie motywacyjnym i innych dokumentach. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO).

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Przez podmiot przetwarzaj膮cy nale偶y rozumie膰 osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮, organ publiczny, jednostk臋 lub inny podmiot, kt贸ry przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. W przypadku powierzenia danych osobowych podmiot przetwarzaj膮cy otrzymuje dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem. PayPo korzysta/mo偶e korzysta膰 z us艂ug zewn臋trznych dostawc贸w, w szczeg贸lno艣ci takich jak:

1. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi informatyczne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo, w tym us艂ugi hostingowe;

2. podmioty wspomagaj膮ce procesy rekrutacyjne , przy czym takie podmioty przetwarzaj膮 powierzone im dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i wy艂膮cznie zgodnie z jego poleceniami.

Czy Twoje dane osobowe s膮 przekazywane do pa艅stw trzecich?

Twoje dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji nie b臋d膮 przekazywane do organizacji mi臋dzynarodowych ani poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak d艂ugo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy nie d艂u偶ej ni偶 jest to konieczne do realizacji cel贸w, dla kt贸rych je zgromadzono, tj.:

  1. w zakresie wskazanym w pkt III. 1-7 Twoje dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres do 30 dni od zako艅czenia niniejszej rekrutacji,
  2. w zakresie wskazanym w pkt III. 8 Twoje dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres do 12 miesi臋cy od daty wyra偶enia zgody.
Jakie prawa przys艂uguj膮 Ci w zwi膮zku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. w przypadku gdy podstaw膮 prawn膮 jest zgoda, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania (je偶eli przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie zgody), kt贸rego dokonano na podstawie zgody jej cofni臋ciem;

2. prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

3. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, je艣li Twoje dane osobowe znajduj膮ce si臋 w naszym posiadaniu s膮 niedok艂adne lub niekompletne;

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie informatycznym nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. Mo偶esz przes艂a膰 te dane innemu administratorowi danych lub za偶膮da膰, aby Administrator przes艂a艂 dane do innego administratora. Jednak偶e Administrator zrobi to, tylko je艣li takie przes艂anie jest technicznie mo偶liwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przys艂uguje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz kt贸rych przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany;

6. prawo do usuni臋cia danych osobowych, je艣li nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszcze艅;

a tak偶e:

7. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;

Dodatkowo przys艂uguje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , gdy uznasz, 偶e przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

Organem nadzorczym jest:
Prezes Urz臋du Ochrony
Danych Osobowych Urz膮d
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnie艅 mo偶esz skorzysta膰 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: ado@sandbox.paypo.pl .

PayPo w terminie miesi膮ca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci odpowiedzi na Tw贸j wniosek. W szczeg贸lnie skomplikowanych przypadkach termin ten mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony o kolejne 2 miesi膮ce.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych?

PayPo w procesie rekrutacji nie podejmuje decyzji w spos贸b zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest obowi膮zkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem wzi臋cia udzia艂u w rekrutacji. W przypadku kandydata 鈥 osoby fizycznej nieprowadz膮cej jednoosobowej dzia艂alno艣ci gospodarczej wymagamy podania danych osobowych okre艣lonych w art. 22鹿 Kodeksu pracy, podanie pozosta艂ych danych osobowych jest dobrowolne.

Je艣li zapisa艂e艣 si臋 do naszego newslettera Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych (dalej: 鈥濧dministrator鈥 lub 鈥濸ayPo鈥) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 1.075.650 z艂otych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem mo偶na kontaktowa膰 si臋 pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@sandbox.paypo.pl

2. Administrator powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z kt贸rym mo偶na si臋 skontaktowa膰 listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@sandbox.paypo.pl

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

1. PayPo w zwi膮zku z umo偶liwieniem Ci zapisania si臋 do NEWSLETTERA, przetwarza膰 b臋dzie Tw贸j adres mailowy, na kt贸ry to b臋dzie przesy艂a膰 tre艣ci takie jak: raporty, materia艂y edukacyjnych, ciekawostki, poradniki, informacje o organizowanych szkoleniach czy webinarach a tak偶e innych tego rodzaju materia艂贸w.

2. Dodatkowo w trakcie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak:
- adres IP urz膮dzenia;
- nazwa domeny;
- rodzaj przegl膮darki;
- typ systemu operacyjnego;
- rodzaj urz膮dzenia z kt贸rego nawi膮zywane jest po艂膮czenie;
- czas po艂膮czenia z serwisem;
- inne dane zwi膮zane z Twoim zachowaniem na stronie.

Na jakiej podstawie PayPo mo偶e przetwarza膰 Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, kt贸re otrzymali艣my od Ciebie, w zwi膮zku z oferowan膮 przez PayPo wysy艂k膮 newslettera.

Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest:

1. zgoda osoby, kt贸rej dane dotycz膮, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

2. prawnie uzasadniona ochrona interes贸w PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

W jakich celach Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane?

Szczeg贸艂owy spos贸b, zakres i cele przetwarzania danych zosta艂y opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH OPIS CELU PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Wysy艂ka newslettera. Na podstawie danych otrzymanych od Ciebie oraz wyra偶onej przez Ciebie zgody raz na jaki艣 czas mo偶emy przes艂a膰 Ci raporty, tre艣ci edukacyjne, ciekawostki i inne tego typu materia艂y edukacyjne a tak偶e zaproszenia i informacje dotycz膮ce webinar贸w czy szkole艅 o tematyce zwi膮zanej z dzia艂alno艣ci膮 PayPo.Masz mo偶liwo艣膰 odwo艂ania tej zgody pisz膮c na adres: pomoc@sandbox.paypo.pl art. 6 ust. 1 lit. a RODO Do czasu odwo艂ania zgody.
2 Zawarcie i obs艂uga umowy W momencie zawarcia umowy, wykorzystujemy Twoje dane osobowe do przygotowania umowy, a potem do monitorowania wywi膮zywania si臋 Ciebie z warunk贸w umowy. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ko艅ca obowi膮zywania umowy, a nast臋pnie do momentu ustania mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 przez Ciebie lub PayPo. (do 6 lat od wymagalno艣ci zawartej z Tob膮 umowy)
Sk膮d pozyskujemy Twoje dane osobowe?

殴r贸d艂o pochodzenia danych osobowych:

1. osoba, kt贸rej dane dotycz膮;

2. dane wysy艂ane w spos贸b zautomatyzowany przez Twoj膮 przegl膮dark臋 internetow膮.

Komu mo偶emy udost臋pni膰 Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie b臋d膮 udost臋pniane innym podmiotom.

Komu mo偶emy powierzy膰 Twoje dane osobowe?

Przez podmiot przetwarzaj膮cy nale偶y rozumie膰 osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮, organ publiczny, jednostk臋 lub inny podmiot, kt贸ry przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. W przypadku powierzenia danych podmiot przetwarzaj膮cy otrzymuje dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem. PayPo korzysta/mo偶e korzysta膰 z us艂ug zewn臋trznych dostawc贸w, w szczeg贸lno艣ci takich jak:

1. firmy wysy艂aj膮ce na nasze zlecenie SMSy oraz e-maile;

2. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi prawne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo;

3. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi informatyczne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 PayPo, w tym us艂ugi hostingowe;

4. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi analityczne;

przy czym takie podmioty przetwarzaj膮 dane na podstawie umowy z administratorem i wy艂膮cznie zgodnie z jego polecenie.

W zwi膮zku z korzystaniem przez PayPo z narz臋dzi analitycznych Twoje dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane do pa艅stw/organizacji mi臋dzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy pa艅stwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zosta艂y uznane za zapewniaj膮ce adekwatny stopie艅 ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowi膮zuj膮cego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpiecze艅, kt贸re mog膮 polega膰 na skorzystaniu z wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyj臋tych przez Komisj臋 Europejsk膮, standardowych klauzul ochrony danych przyj臋tych przez Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie mo偶na uzyska膰 na wniosek z艂o偶ony pisemnie na adres siedziby Administratora.

Czy Twoje dane s膮 bezpieczne?

Komunikacja pomi臋dzy komputerem u偶ytkownika a serwerem PayPo jest zaszyfrowana z u偶yciem protoko艂u SSL (Secure Socket Layer), czyli odpowiedniego kodowania przekazywanych danych. Nasz system posiada odpowiednie zabezpieczenia przed atakami hakerskimi i pr贸b膮 przej臋cia posiadanych danych. Zgodnie z wymogami organizacji p艂atniczych, firmy oferuj膮ce p艂atno艣ci online powinny spe艂nia膰 rygorystyczne standardy bezpiecze艅stwa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), dzi臋ki czemu informacje przekazywane podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym s膮 nale偶ycie zabezpieczone. Oznacza to, 偶e zachowane s膮 najwy偶sze standardy ochrony i mo偶esz by膰 spokojny o bezpiecze艅stwo swoich danych.

Jakie prawa przys艂uguj膮 Ci w zwi膮zku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych przys艂uguj膮ce osobie, kt贸rej dotycz膮:

1. prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, je艣li Twoje dane znajduj膮ce si臋 w naszym posiadaniu s膮 niedok艂adne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie informatycznym nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. Mo偶esz przes艂a膰 te dane innemu administratorowi danych lub za偶膮da膰, aby Administrator przes艂a艂 dane do innego administratora. Jednak偶e Administrator zrobi to, tylko je艣li takie przes艂anie jest technicznie mo偶liwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przys艂uguje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz kt贸rych przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany;

5. prawo do odwo艂ania od decyzji podejmowanej na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych;

6. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; dla podstawy przetwarzania danych;

7. prawo do usuni臋cia danych osobowych, je艣li Twoje dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszcze艅;

osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮 uzna, i偶 przetwarzanie danych osobowych jej dotycz膮cych, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urz臋du Ochrony
Danych Osobowych Urz膮d
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnie艅 mo偶esz skorzysta膰 poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji za po艣rednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@sandbox.paypo.pl

PayPo w terminie miesi膮ca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o dzia艂aniach podj臋tych w zwi膮zku z Twoim 偶膮daniem. W szczeg贸lnie skomplikowanych przypadkach termin ten mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony o kolejne 2 miesi膮ce od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego 偶膮dania, jeste艣my uprawnieni do weryfikacji Twojej to偶samo艣ci, aby Twoje dane nie trafi艂y do nieuprawnionej osoby. Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j nagminny charakter, PayPo mo偶e za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

1. PayPo przetwarza dane w spos贸b zautomatyzowany, w ramach serwer贸w, oprogramowania, infrastruktury zarz膮dzanej przez PayPo oraz zarz膮dzanych przez niego system贸w. Administrator prowadzi profilowanie, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych do oceny niekt贸rych czynnik贸w osobowych oceny fizycznej, w szczeg贸lno艣ci do analizy mo偶liwo艣ci udzielenia odroczenia Twojej p艂atno艣ci, tj. w celu zawarcia umowy. Profilowanie tego typu jest niezb臋dne do zawarcia umowy i zgodne z art. 22 ust. 2 lit. a RODO.

2. Administrator w spos贸b zautomatyzowany oraz tymczasowy gromadzi dane w plikach Log, kt贸re s膮 przekazywane przez przegl膮dark臋, o ile nie zosta艂y dezaktywowane.

3. Analiza serwerowych plik贸w Log pod k膮tem danych osobowych nie jest przeprowadzana. Ewentualne gromadzenie danych osobowych odbywa si臋 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu prawid艂owego dzia艂ania serwisu.

PayPo dokonuje r贸wnie偶 profilowania, w oparciu o pliki cookies, w celach marketingowych 鈥 w odniesieniu do Ciebie b臋dzie to mia艂o miejsce, je艣li zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojej przegl膮darki) na takie dzia艂ania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub us艂ugami mo偶esz by膰 zainteresowany, wykorzystuj膮c do tego informacje o wy艣wietlanych przez Ciebie tre艣ciach. Dzi臋ki temu, reklamy produkt贸w lub us艂ug wy艣wietlane w ramach us艂ug internetowych, z kt贸rych korzystasz, b臋d膮 bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Profilowanie tego typu nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywo艂uj膮cych wobec Ciebie skutki prawne lub wp艂ywaj膮cych na Ciebie w podobnie istotny spos贸b.

Czy podanie danych osobowych jest obowi膮zkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do realizacji us艂ugi.

Obs艂uga praw RODO Arrow down
Przys艂uguj膮 Ci nast臋puj膮ce prawa:

1. sprostowania danych 鈥 je艣li podczas podawania danych pope艂ni艂e艣 b艂膮d albo je艣li Twoje dane si臋 zmieni膮, masz prawo poda膰 nam poprawne i aktualne dane, a PayPo je poprawi lub zaktualizuje. Zapobiegnie to np. wysy艂aniu do Ciebie korespondencji na adres e-mail, kt贸ry nie nale偶y do Ciebie. W niekt贸rych przypadkach poprosimy Ci臋 o udokumentowanie zmiany, szczeg贸lnie, gdy wymagaj膮 od nas tego przepisy prawa;

2. dost臋pu do danych 鈥 mo偶esz skorzysta膰 z tego prawa, je艣li chcesz si臋 dowiedzie膰, jakie Twoje dane przetwarzamy;

3. usuni臋cia danych, zwane te偶 鈥瀙rawem do bycia zapomnianym" 鈥 je艣li uznasz, 偶e Twoje dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, dla kt贸rych zosta艂y zebrane, masz prawo zwr贸ci膰 si臋 do PayPo o ich usuni臋cie. Pami臋taj jednak, nie b臋dziemy mogli uwzgl臋dni膰 Twojego wniosku o 鈥瀊ycie zapomnianym", np. je艣li potrzebujemy Twoich danych do dochodzenia ewentualnych roszcze艅 albo musimy przetwarza膰 Twoje dane, bo tego wymaga od nas prawo;

4. ograniczenia przetwarzania danych 鈥 je艣li masz w膮tpliwo艣ci, czy przetwarzamy Twoje dane prawid艂owo, mo偶esz z艂o偶y膰 wniosek o ograniczenie przetwarzania. Oznaczymy Twoje dane jako przeznaczone wy艂膮cznie do przechowywania i zbadamy legalno艣膰 przetwarzania. Wniosek mo偶esz z艂o偶y膰 r贸wnie偶 wtedy, gdy to my zamierzamy usun膮膰 Twoje dane, a Ty chcesz, aby艣my jeszcze je przechowywali, np. w celach dowodowych. Je艣li 艣wiadczyli艣my Ci us艂ugi, ograniczenie przetwarzania nie wstrzyma dochodzenia nale偶no艣ci;

5. przenoszenia danych 鈥 mo偶esz otrzyma膰 i przenie艣膰 od nas do innego podmiotu dane, kt贸re nam dostarczy艂e艣. Pami臋taj jednak, 偶e udost臋pnimy dane na Twoje 偶膮danie, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie i nie odpowiadamy za to, czy dane zostan膮 przyj臋te i jak b臋d膮 dalej przetwarzane;

6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania, z przyczyn zwi膮zanych ze szczeg贸ln膮 sytuacj膮 鈥 je艣li z艂o偶ysz taki wniosek, pami臋taj aby opisa膰 Twoj膮 szczeg贸ln膮 sytuacj臋, 偶eby艣my mogli oceni膰, czy Tw贸j sprzeciw jest uzasadniony;

7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpo艣redniego 鈥 je艣li z艂o偶ysz ten sprzeciw, przestaniemy przetwarza膰 Twoje dane w celach marketingowych;

8. wycofania zgody w dowolnym momencie 鈥 mo偶esz wycofa膰 udzielone nam zgody dotycz膮ce przetwarzania Twoich danych w ka偶dym momencie i bez podania przyczyny. Gdy wycofasz udzielon膮 nam zgod臋 przestaniemy przetwarza膰 dane w celu, w kt贸rym dot膮d je przetwarzali艣my za Twoj膮 zgod膮. Wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, kt贸re odbywa艂o si臋 do momentu wycofania zgody, pozostaje w pe艂ni wa偶ne i legalne.

呕膮dania realizacji w.w. praw RODO oraz wszelk膮 korespondencj臋 dotycz膮c膮 danych osobowych nale偶y kierowa膰 pisemnie na adres PayPo Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, poczt膮 elektroniczn膮 na adres ado@sandbox.paypo.pl lub telefonicznie do Dzia艂u Obs艂ugi Klienta (tel. +48 22 333 74 60).

PayPo w terminie miesi膮ca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci odpowiedzi na Tw贸j wniosek. W szczeg贸lnie skomplikowanych przypadkach termin ten mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony o kolejne 2 miesi膮ce.

Je偶eli Twoje 偶膮danie okaza艂oby si臋 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j nagminny charakter, PayPo mo偶e za偶膮da膰 uzasadnionej op艂aty za realizacj臋 wniosku albo odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.

Je艣li chcesz skontaktowa膰 si臋 z nami w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych Arrow down
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PayPo sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 39, NIP: 5213705997, REGON: 362485126.

Kontakt z Administratorem danych osobowych: bok@sandbox.paypo.pl

+48 22 333 74 60

lub pisemnie na adres siedziby sp贸艂ki wskazany powy偶ej.

Inspektor ochrony danych osobowych

Sp贸艂ka wyznaczy艂a Inspektora Ochrony Danych - Pani膮 Mariol臋 Wi臋ckowsk膮, z kt贸rym mo偶esz kontaktowa膰 si臋 w sprawach dotycz膮cych przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizacji swoich praw.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych: ado@sandbox.paypo.pl

lub pisemnie na adres siedziby sp贸艂ki wskazany powy偶ej.